Een MDT-project opzetten

Sluit je aan bij het MDT-netwerk! Op deze pagina lees je alles over het opzetten van een MDT-project.

Wat is MDT?

Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Tijdens dit programma kiezen jongeren - tussen de 12 en 30 jaar - ervoor hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en tegelijkertijd iets te doen voor een ander en/of de samenleving.

De drie pijlers van MDT:

1.

Talentontwikkeling

Dankzij MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Ze ontwikkelen nieuwe vaardigheden, ontdekken hun houding ten opzichte van zichzelf en de ander en vergroten hun toekomstperspectief. Daardoor weten ze beter wat ze willen en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Het gaat dus om talentontwikkeling op het gebied van persoonlijk en professioneel vlak.

2.

Betekenisvolle ontmoetingen

Jongeren komen tijdens een MDT-traject in contact met mensen buiten hun eigen leefwereld. Bijvoorbeeld binnen de organisatie waar zij hun MDT volgen, maar ook doordat zij zich vrijwillig inzetten voor mensen buiten die organisatie.

3.

Iets doen voor een ander en/of de samenleving

Jongeren zetten zich via MDT in voor een ander en/of de samenleving. Ze bieden hulp aan één of meerdere personen en dragen een steentje bij aan een sterkere en verbonden maatschappij.

Het MDT-traject

Jongeren kiezen zelf welke MDT het beste bij hun behoeften en interesses past. Meestal volgen ze hun MDT-traject bij een lokale maatschappelijke organisatie. 

De varianten
Er zijn vijf soorten MDT-trajecten. Die variëren in duur, intensiteit van de begeleiding en ureninzet.

 • MDT-basis (minimaal 80 uur, maximaal 6 maanden)
 • MDT-extra (minimaal 80 uur, maximaal 6 maanden, intensieve begeleiding)
 • MDT-plus (minimaal 200 uur, 3-6 maanden)
 • MDT-kort (30 tot 50 uur, maximaal 4 maanden): is experimenteel. Er wordt nog onderzocht of MDT-kort wordt toegevoegd aan het palet van MDT-varianten.
 • Intensieve variant voor gemeenten (minimaal 320 uur, maximaal 6 maanden): er wordt nog onderzocht of de intensieve variant wordt voortgezet en onder welke voorwaarden.

Ervaringen van deelnemers

‘Dankzij MDT zijn mijn communicatieve vaardigheden verbeterd.’
- Noor (21) deed een MDT-traject bij Music Moves
‘Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad en maak nog steeds gebruik van de dingen die ik tijdens mijn MDT heb geleerd.'
- Ali (22) deed een MDT-traject bij IMCoach

Het MDT-traject in zes fasen

Het traject van de jongere bestaat uit een intake, begeleiding, activiteiten, beloning en waardering en een afronding met ruimte voor evaluatie. Hieronder vind je een toelichting op de fasen en tips voor de uitvoering.

Stap 1: werving

Je start met het enthousiasmeren en mobiliseren van jongeren om mee te doen: een klus die vraagt om een substantiële tijdsinvestering. Houd daar rekening mee in je begroting en planning. 

Een aantal tips: 

 • Sluit je aan bij relevante vindplaatsen: scholen, jongerenorganisaties, cultuurclubs, sportclubs en jongerencoaches. 
 • Maak gebruik van sociale media zoals TikTok en Instagram.
 • Ken je jongeren die al hebben meegedaan aan MDT? Zet hen in als ambassadeur! 
 • Wees heel concreet in je communicatie: hoe ziet het traject eruit? Wat zijn de ontwikkelmogelijkheden? Welke begeleiding krijgen ze? Hoeveel tijd kost het?

Stap 2: intake

Met MDT kunnen jongeren werken aan hun toekomst. Om het MDT-traject aan te sluiten bij hun interesses en behoeften, is een goed intakegesprek essentieel. Vraag tijdens de intake naar hun motivatie om mee te doen, de tijd die zij kunnen vrijmaken voor MDT en wat hun specifieke wensen zijn. Maak de verwachtingen helder! 

Stap 3: activiteiten

Tijdens de uitvoeringsfase krijgen de deelnemers trainingen en gaan ze aan de slag met vrijwillige activiteiten. Hiermee ontwikkelen zij hun talenten, ontmoeten ze nieuwe mensen en doen ze iets voor een ander.

Bij de trainingen kun je denken aan workshops over thema’s zoals leiderschap, communicatie, samenwerken of jezelf presenteren. Zorg dat de trainingen aansluiten bij de vaardigheden die de deelnemers willen ontwikkelen. De vrijwillige activiteiten kunnen variëren van sport- en spelactiviteiten organiseren voor kinderen tot het opzetten van een campagne tegen pesten. 

Stap 4: begeleiding en training

Het is belangrijk dat deelnemers tijdens hun MDT-traject persoonlijk begeleid worden, zodat er voldoende aandacht is voor hun persoonlijke ontwikkeling. Deelnemers vinden het prettig om een vast, laagdrempelig aanspreekpunt te hebben. Let erop dat je de deelnemers niet overvraagt. 

Stap 5: waardering en beloning

Waardering is een belangrijk onderdeel van ieder MDT-traject. Je kunt dit bijvoorbeeld organiseren in de vorm van een feestelijke afsluiting of vrijwilligersvergoeding. Bedenk iets wat bij de behoeften van de deelnemers aansluit. 

Stap 6: afsluiting en reflectie

Zorg dat je het MDT-traject afsluit met een gesprek met de deelnemers. Dat is belangrijk voor henzelf én voor jou als organisatie. Hoe hebben de jongeren het traject ervaren? Wat hebben zij geleerd? Welke feedback hebben zij? Is er behoefte aan een vervolg?

Belangrijke uitgangspunten van MDT

#1 Jongerenparticipatie 
Het is belangrijk dat jongeren niet alleen meedoen met MDT, maar ook betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van een MDT-project. Jongeren weten als geen ander hoe je hun leeftijdsgenoten enthousiasmeert en wat belangrijk is bij MDT. Denk in de voorbereiding dus na over hoe je jongeren kunt betrekken als sparringpartner. Om dit structureel te borgen binnen jouw organisatie kun je een jongerenpanel opzetten of jongerenambassadeurs creëren.  

Lees hier ervaringen vanuit het onderwijs en maatschappelijke organisaties

#2 Expertise en samenwerking
Expertise en samenwerking zijn essentieel om jouw MDT-project succesvol te maken. Want hoe werf je jongeren? Hoe zorg je ervoor dat het MDT-traject aansluit bij hun behoeften? En hoe zorg je voor een juiste praktijklocatie en passende begeleiding? Bij de meeste MDT-projecten werken veel organisaties met elkaar samen: scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties, jongerenwerk en sportclubs.

Betrek partners die… 

 • Een actief jongerennetwerk hebben: scholen, sportclubs, jongerenwerkers, welzijnsorgansiaties of gemeenten;
 • Expertise hebben op het gebied van jongerencommunicatie en -werving en weten hoe aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren;
 • Een gestructureerd intakeproces voor potentiële deelnemers kunnen creëren; 
 • Weten hoe je deelnemers moet begeleiden;
 • Talentontwikkeling bij jongeren kunnen stimuleren;
 • Ervaring hebben met het coördineren van een project.

Tips voor de samenwerking:

 • Betrek jongeren bij het opzetten en uitvoeren van het MDT-project;
 • Zorg ervoor dat jongeren één aanspreekpunt hebben en dat de verwachtingen helder met hen worden afgestemd;
 • Werk je samen met meerdere organisaties? Stem de rollen goed af en spreek de verwachtingen uit naar elkaar;
 • Vraag bestaande MDT-organisaties om advies! 

Subsidie aanvragen

Wil jij direct subsidie aanvragen? De nieuwe subsidieregeling MDT 2023 staat open! 

Vraag subsidie aan

Meer weten?

Wil je weten wat MDT voor jou kan betekenen? Kijk dan bij:

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.