Beeld Martijn van de Griendt

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties vormen de ruggengraat van MDT. Er zijn verschillende manieren waarop je je aan kan sluiten. Hieronder lees je wat MDT voor jouw organisatie kan betekenen.


Aansluiten

Sluit je ook aan bij MDT! 

Op dit moment zijn er 6.500 partnerorganisaties betrokken bij MDT. De unieke werkwijze van MDT zorgt ervoor dat jongeren iets doen voor de ander en/of de samenleving, hun talenten ontwikkelen en mensen ontmoeten buiten hun eigen leefomgeving.

Wil jouw organisatie ook jongeren aan hen verbinden en daarmee het vrijwilligersveld en de jongeren versterken, sluit je dan aan! Misschien ben je benieuwd naar welke MDT-organisaties er bij jou in de buurt actief zijn. Je vindt het gemakkelijk terug in het overzicht via onderstaande knop. 

Overzicht MDT-projecten

Wie vallen er onder maatschappelijke organisaties?
- Vrijwilligerscentrales
- Welzijnsorganisaties
- Vrijwilligersnetwerken en -organisaties
- Jongerenwerk
- Jongerennetwerken
- Stichtingen
- Verenigingen
- Belangenbehartigers
- Buurt- en burgerinitiatieven
- Andere non-profit organisaties

De waarde van MDT voor maatschappelijke organisaties 

Jongeren ervaren dat ze van betekenis zijn voor anderen
Via MDT leren jongeren al vroeg inzien hoe betekenisvol en leerzaam vrijwilligerswerk kan zijn.

MDT stimuleert de ontwikkeling van lokale vrijwilligersnetwerken

Meer jonge vrijwilligers
Uit onderzoek blijkt dat als jongeren een eerste positieve ervaring hebben met vrijwilligerswerk, ze sneller geneigd zijn zich opnieuw in te zetten. Daarnaast stimuleren positieve ervaringen van MDT'ers andere jongeren. We moedigen aan, verspreiden kennis en stellen geld beschikbaar om deelnemers te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

Jordy Sweep is leidinggevende open leren bij R-Newt. Hij vertelt over zijn ervaring met MDT:

Bij R-Newt hebben we in de regio Tilburg en regio Dordrecht 70 à 80 jongerenwerkers in de wijken. Zij gaan hands-on het gesprek aan. "Als je bij een groep hangjongeren komt is niet het eerste dat in je opkomt om te vragen: wat kunnen jullie doen voor de wijk? Maar als je vraagt wat ze zouden willen als er projectbudget was, geld om iets tofs te doen, dan kun je wel een slag maken. Iedere jongere wil uiteindelijk wel iets." 
Lees verder

Toegevoegde kennis en kunde in het vrijwilligersveld
MDT helpt organisaties te professionaliseren en de ontwikkeling van lokale vrijwilligersnetwerken voor jongeren naar een hoger niveau te brengen. De kennis die in het netwerk ontwikkeld wordt, is bruikbaar voor alle MDT-organisaties.

Op dit moment zijn al 5.000 partnerorganisaties betrokken (geweest) bij MDT.

De rol van vrijwilligerscentrales binnen MDT
Op dit moment zijn 54 vrijwilligerscentrales door heel het land verbonden aan MDT. Ze zijn belangrijke partners voor MDT, omdat zij spin in het web zijn als het gaat om vrijwilligerswerk. Vrijwilligerscentrales hebben een groot netwerk van organisaties, verenigingen, stichtingen, scholen en jongerenwerk. Hiermee helpen ze vraag en aanbod te matchen. Daarnaast helpen ze met het werven en begeleiden van jongeren en organisaties.

Fleur Neefjes is projectleider bij het Vrijwilligerspunt Westfriesland. Zij vertelt over haar ervaring met MDT:

"Als jongeren iets meer dan vrijwilligerswerk willen doen, er iets meer uit willen halen, dan kunnen ze ook bij Jong Westfriesland in Actie een MDT doorlopen. Op basis van hun behoefte wordt er een plan opgesteld. Fleur en haar team begeleiden de jongeren intensief: incheck-momenten, bemiddelen tussen de jongeren en de organisatie waar ze vrijwilligerswerk gaan lopen, trainingen en workshops (op maat en naar behoefte) en maandelijkse leerdoelengesprekken horen bij die begeleiding. Met het MDT-certificaat als kers op de taart aan het einde van de rit."
Lees verder

MDT-varianten
Dylan (18) was dakloos. Hij stapte binnen bij MDT-project KISS en nam daar een rap op over zijn leven. 'Ik merk dat ik gehoord werd, dat is leuk om mee te maken. Het geeft me zelfvertrouwen. Ik heb al veel bereikt met mijn MDT, daar ben ik blij mee. Ik kom nog steeds bij KISS, maar nu om andere jongeren te helpen met hun MDT. Ik ben aan een opleiding begonnen en heb een nieuw thuis gevonden'

Regionale samenwerking

Wil jij samenwerken en bijdragen aan een regionaal samenwerkingsverband (RSV)? Ben je een school, gemeente, maatschappelijke organisatie, fonds of bedrijf? Neem dan contact op met de RSV bij jou in de buurt! Meer informatie vind je op deze pagina:

Regionale samenwerking

Heb je vragen over MDT, de rol die MDT voor je organisatie kan spelen, of wil je je gewoon zo snel mogelijk aansluiten? Neem dan contact op via mdt@doemeemetmdt.nl.

Lees hier ervaringen van andere maatschappelijke organisaties, en hier over de ervaringen van jongeren.

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.