Regionale samenwerking

In heel Nederland willen we een passend MDT-aanbod bieden dat aansluit bij de behoeften van jongeren. Samen werken we aan een landelijk dekkend netwerk van MDT-organisaties. We doen dat in 19 regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s), van Friesland tot Zeeland. Bekijk hier het overzicht om te zien welke regio's er allemaal zijn en in welke RSV('s) jouw organisatie actief is. 

Overzicht regionale samenwerkingsverbanden (1.4MB)

Waarom regionaal samenwerken?

MDT-organisaties werken (onder andere) in regionale samenwerkingsverbanden aan de ambitie van MDT. Dit is de ambitie om een passend aanbod voor alle jongeren te bieden, het aanbod van projecten en het aantal deelnemende jongeren te verhogen en het duurzaam inbedden van MDT in de regionale context. Hierdoor wordt MDT voor alle jongeren dichtbij beschikbaar. Het landelijk dekkend netwerk van RSV’s bestaat uit 19 regio's.

Hoe dragen RSV's bij aan de doelstellingen?

Binnen een duidelijk afgebakend speelveld bepaalt ieder RSV, met de betrokken MDT-organisaties, hoe zij bijdraagt aan de doelstellingen. RSV's beschrijven hun aanpak hiervoor in een regiostrategie. Elk RSV heeft een regiofacilitator die het voortouw neemt en de samenwerking aanjaagt in de regio. Zo kunnen de betrokken MDT-organisaties binnen het RSV ook verbindingen en samenwerkingen aangaan met partijen die nog niet betrokken zijn bij het programma MDT. Van bedrijven en scholen tot maatschappelijke organisaties, gemeenten en fondsen.

Hoe werken de RSV's samen met het landelijke MDT-team?

De RSV’s werken nauw samen met het landelijke MDT-team. Zo beschrijft het MDT-team binnen welke kaders de regionale samenwerking plaatsvindt. Binnen deze kaders hebben de MDT-organisaties de regie en werkt iedere RSV op eigen wijze aan de doelstellingen van MDT.

Sluit je aan!

Wil jij bijdragen aan bovenstaande ambitie in jouw regio of weten hoe jouw regiostrategie eruit ziet?  Neem dan contact op met jouw RSV. Dat kun je doen door een mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende regiofacilitator. De contactgegevens vind je via de button hierboven in het overzicht. Je kunt ook contact opnemen met Poem ter Mors uit het team regionale samenwerking van het landelijke MDT-team via p.termors@minocw.nl.

Beslisdag 2024 (geweest)

Op donderdag 18 april organiseert MDT voor de tweede keer de landelijke Beslisdag over regionale samenwerking binnen het MDT-netwerk.

Het landelijke MDT-netwerk bestaat uit 19 regio's, waarin regionale samenwerkingsverbanden samenwerken aan een landelijk dekkend netwerk. Het doel hiervan is het creëren van een passend aanbod voor jongeren, het bijdragen aan de opschalingsambitie van MDT en het duurzaam inbedden van MDT in de regionale context.

Tijdens de eerste Beslisdag in 2023 is besloten om in 19 regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s) te gaan werken. We voeren momenteel gesprekken over hoe de samenwerking in deze regio’s verloopt. Deze input nemen we mee in de voorbereiding van de Beslisdag op 18 april.

Aanmelden voor de Beslisdag

Wat kun je verwachten van de Beslisdag 2024?

  • Tijdens de Beslisdag nemen we met elkaar beslissingen over regionale samenwerking in het MDT-netwerk.
  • De Beslisdag staat in het teken van de doorontwikkeling van de regionale samenwerking.
  • Voorafgaand aan de Beslisdag organiseren we digitale informatiesessies over de kaders van de Beslisdag.

Wil jij meebeslissen over regionale samenwerking? Zet dan alvast de datum van 18 april in je agenda. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden volgen binnenkort. Wie zien je heel graag daar!

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.