Regionale samenwerking

Het landelijke MDT-netwerk bestaat uit 19 regio's, waarin regionale samenwerkingsverbanden samenwerken aan een landelijk dekkend netwerk. Het doel hiervan is het creëren van een passend aanbod voor jongeren, het bijdragen aan de opschalingsambitie van MDT en het duurzaam inbedden van MDT in de regionale context. Op 28 maart 2023 was de eerste Beslisdag Regionale samenwerking in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier is het MDT-netwerk op basis van kaders samen uitgekomen op de onderstaande regioindeling. 

Wil jij samenwerken en bijdragen aan een regionaal samenwerkingsverband (RSV)? Ben je een school, gemeente, maatschappelijke organisatie, fonds of bedrijf? Neem dan contact op met de RSV bij jou in de buurt!

Hieronder bekijk en download je het overzicht* van de 19 regionale samenwerkingsverbanden.

*Het kan zijn dat er binnenkort nog kleine wijzigingen komen in de verdeling van gemeenten tussen enkele regio's. Dit gebeurt in afstemming met de desbetreffende contactpersoon per regio. 

Overzicht 19 regionale samenwerkingsverbanden (2.4MB)

Terugblik beslisdag

Op dinsdag 28 maart vond de Beslisdag Regionale samenwerking plaats. De centrale vraag tijdens de beslisdag van 28 maart was: hoe gaan wij regionaal samenwerken, zodat jongeren in heel Nederland een passende MDT kunnen volgen, nu en in de toekomst? Uitgangspunt daarbij was dat ieder regionaal samenwerkingsverband een door de regio voorgedragen en door het programmateam MDT betaalde regiofacilitator krijgt. 

Samenwerking in 19 regio’s
Naast een informatief plenair gedeelte, kwamen op de beslisdag 120 deelnemers in subgroepen per provincie bij elkaar. Daar werd het gesprek gevoerd over hoe zij de samenwerking voor zich zagen én werden er in deze samenstelling besluiten genomen. Met elkaar hebben zij besloten om samen te werken in 19 regio’s. Welke regio's dat zijn, zie je in bovenstaand overzicht.

Wil je in de komende periode meer weten over regionale samenwerking en wil je aansluiten bij een regionaal samenwerkingsverband? Houd dan deze pagina in de gaten. 

Planning

Benieuwd naar de informatie voorafgaand aan de eerste beslisdag? Klap dan het overzicht uit hieronder.

Informatie voorafgaand aan de eerste beslisdag

Beslisdag 28 maart

Op deze dag gaan we samen met jullie, als MDT-netwerk, een aantal beslissingen nemen over hoe te komen tot een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden. De centrale vraag tijdens de dag is: hoe gaan wij regionaal samenwerken, zodat jongeren in heel Nederland een passende MDT kunnen volgen, nu en in de toekomst?

Uit de gesprekken die we met jullie als MDT-netwerk gevoerd hebben, is gebleken dat een persoon die samenwerking in de regio faciliteert en stimuleert een belangrijk antwoord op deze centrale vraag is. Uitgangspunt is dan ook dat ieder regionaal samenwerkingsverband een door de regio voorgedragen en door het programmateam MDT betaalde regiofacilitator krijgt. 

Download de presentatie van de beslisdag (5.1MB)
Hoe gaan wij regionaal samenwerken, zodat jongeren in heel Nederland een passende MDT kunnen volgen, nu en in de toekomst?
Centrale vraag van de beslisdag

Welke beslissingen worden gemaakt?

Op 28 maart gaan we in dit licht in ieder geval samen beslissingen nemen over:

  • in welke regio’s jullie gaan samenwerken;
  • het profiel van de regiofacilitator;
  • de samenwerking tussen programmateam MDT en regionale samenwerkingsverbanden.

Op sommige plekken in het land hebben jullie als MDT-netwerk al een start gemaakt met regionale samenwerking. Tijdens de beslisdag bouwen we voort op het werk dat gedaan is en de ervaringen die zijn opgedaan. We maken gezamenlijk beslissingen binnen de gestelde kaders. Met als uitgangspunt dat alle beslissingen op deze dag door alle betrokkenen zijn gedragen. De kaders komen later op deze pagina aan bod.

Voor wie is deze dag?

De beslisdag is voor personen van MDT-organisaties en voor personen van andere organisaties die actief betrokken zijn bij de uitvoering en/of ontwikkeling van MDT én actief betrokken willen zijn in een regionaal samenwerkingsverband. Deze persoon is actief in de regio en kent dus de context.

Iedereen die een stem en/of rol wil hebben in het vaststellen van het landelijk dekkend netwerk van regio’s moet aanwezig zijn op de beslisdag. Beslis je niet mee op 28 maart, maar wil je wel actief zijn in je regio, dan kun je ook op een later moment nog gaan deelnemen in één van de vastgestelde regionale samenwerkingsverbanden.

Waarom gaan we samen beslissingen nemen over regionale samenwerking?

Onderstaand schetsen we de aanleiding en het waarom van de beslisdag op 28 maart.

Om duurzaam bij te dragen aan de sociale cohesie wil programmateam MDT de ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden rondom MDT een impuls geven. Vanuit de overtuiging dat regionaal draagvlak en regionale inbedding cruciaal is voor de (door)ontwikkeling en duurzame inrichting van MDT. Én vanuit de overtuiging dat het werken vanuit een gezamenlijke regionale opgave van toegevoegde waarde is voor een passend, elkaar aanvullend MDT-aanbod voor alle jongeren in Nederland. Alleen met regionaal draagvlak en regionale inbedding kan MDT blijvend de positie van jongeren versterken en zo bijdragen aan de sociale cohesie in Nederland.

Waarom kaders en wat zijn ze?

Tijdens de beslisdag maken we samen keuzes binnen duidelijke kaders. Deze kaders zijn opgesteld met belangrijke beslissers met betrekking tot regionale samenwerking, zoals minister Wiersma. Door aan de voorkant in gesprek te gaan over hun wensen en belangen en die te borgen in de kaders, hebben we tijdens de beslisdag een duidelijk speelveld. Je kunt de kaders voor regionale samenwerking hier of via de onderstaande button downloaden. De kaders staan niet ter discussie. In het eerste deel van de beslisdag en tijdens de voorafgaande informatiebijeenkomsten lichten we deze toe. Zie het proces naar de beslisdag.  

Bekijk de kaders (536.3kB)
Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.