Beeld Martijn van de Griendt

MDT en gemeentes

MDT kan in verschillende vormen een waardevolle rol vervullen binnen je gemeente. Hieronder lees je daar alles over. 

Aansluiten

De waarde van MDT in je gemeente 

Minder jongeren in gemeentelijke trajecten 
MDT heeft een preventieve werking, en biedt veel opties voor (dreigend) schooluitval en jongeren die vastgelopen zijn of in de bijstand zitten. De ontmoetingen tussen jongeren en de kennismaking met verschillende werksectoren spelen hier een belangrijke rol bij. Met MDT ervaar je hoe goed het voelt om iets zinvols te doen. 95% van de jongeren geeft aan dat zij tijdens hun MDT anderen hebben geholpen.

Download de factsheet: de meerwaarde van MDT voor gemeenten (199.7kB)
MDT helpt je als gemeente domeinoversteigend te werken

'Jongeren doen succeservaringen op en oefenen in sociale contacten. Dit zijn beschermende factoren die van positieve invloed zijn op hun welzijn en hun weerbaarheid. Ze komen erachter wat ze leuk vinden en kunnen dit meenemen in hun school of werk. Ze hebben het gevoel erbij te horen en maken actief deel van de samenleving. Dit voorkomt psychosociale problemen.'

— Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs, gemeente Elburg

Meer sociale cohesie binnen de gemeente/regio
MDT is een concrete manier voor jongeren om andere jongeren te ontmoeten, ook buiten hun eigen bubbel. Daarnaast stimuleert MDT de participatie van jongeren: ze denken zelf mee met de vormgeving van MDT, waardoor ze zich gezien en gehoord voelen.

'Jongerenbeleid is veelal gericht op kwetsbare jongeren en dan ook nog eens vanuit een veiligheidsperspectief (overlast). MDT is voor een bredere doelgroep en stimuleert burgerzin in het algemeen.'
— Beleidsmedewerker Jeugdhulp, gemeente De Bilt 

Een sterker netwerk 
MDT is een gezamenlijk doel, en stimuleert samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, scholen, werkgevers en gemeenten in de regio. 

Passender aanbod van hulp en ondersteuning voor jongeren
Zowel de domeinen onderwijs, werk & inkomen en jeugd dienen gezamenlijk betrokken te zijn bij MDT. Gemeenten geven aan dat een concreet project als MDT een vliegwiel is om in het algemeen meer domeinoverstijgend samen te werken. 

MDT als middel om (andere) beleidsdoelen te realiseren
De waarden van MDT sluiten aan op verschillende beleidsdoelen van gemeenten, zoals sociale cohesie en jongerenparticipatie. MDT is daarmee ook een middel voor gemeenten om eigen beleidsdoelen te realiseren. 

Al 150 gemeenten zijn betrokken bij MDT-trajecten
'Het is moeilijk om iets te kiezen wat eruit springt, want ik heb hier zoveel aan gehad. Het belangrijkste is toch wel de warmte in groep.' Mandy (22) hielp als jonge ervaringsdeskundige bij de gemeente Zaanstad jongeren met een depressie. Lees haar verhaal hieronder.

MDT bij gemeenten: ervaringen van jongeren 

Mandy (22) liep haar MDT via de gemeente Zaanstad bij Local Heroes
Lees het verhaal van Mandy 

Darren (17) koos na zijn VMBO basis de opleiding Accountmanager. Daar voelde hij zich niet op zijn plek. Darren stopte en kwam thuis te zitten, tot een kennis bij de gemeente hem vertelde over MDT.
Lees het verhaal van Darren 

Callisto (20) liep vast omdat ze niet zeker wist of de sector waarin ze werkte bij haar past. Een kennis wees haar op het MDT-traject Local Heroes. Ze bloeide op in de groep én kreeg een zetje in de juiste richting.
 Lees het verhaal van Callisto

De intensieve MDT-variant biedt kansen aan o.a. schoolverlaters, statushouders en werkzoekende jongeren.

Wat kun je als gemeente met MDT?


Als gemeente kan je op verschillende manieren betrokken zijn met MDT. Bijvoorbeeld door jongeren door te verwijzen naar een MDT-traject. Of door middelen aan te bieden die het MDT-traject mogelijk maken. Je kan je als gemeente ook opstellen als regiehouder, door verschillende organisaties samen te brengen. Of je biedt als gemeente zelf een MDT aan jongeren aan in jouw gemeente. Het gaat dan om de zogenaamde intensieve variant. Hierbij zetten jongeren zich minimaal 360 uur in maximaal 6 maanden in. 

Casus: MDT als SROI (104.3kB)
Casus: MDT en schuldhulpverlening voor jongeren (79.9kB)

De intensieve MDT-variant richt zich onder meer op voortijdig schoolverlaters, jongeren met een uitkering, tussenjaar of een arbeidsbeperking, statushouders en werkzoekende jongeren. Binnen dit programma doen deelnemers (deels) in groepsverband iets voor een ander en/of de samenleving. Daarnaast ontwikkelen ze hun talenten en ontmoeten ze jongeren en doelgroepen met een andere achtergrond – een mooie stap in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Al 150 gemeenten zijn betrokken (geweest) bij de start of uitvoering van een MDT-traject en al meer dan 600 jongeren hebben een MDT bij een gemeente gevolgd. Sluit jij met jouw gemeente ook aan? 

Aansluiten bij het MDT-netwerk
MDT-varianten

Contact

Wil je je aansluiten bij het netwerk, of heb je eerst nog wat vragen over wat MDT? Neem dan contact op via mdt@doemeemetmdt.nl.

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.