Beeld Martijn van de Griendt

MDT en gemeenten

MDT biedt jongeren de kans hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en iets terug te doen voor de samenleving. MDT zet jongeren hierbij zelf aan het roer en draagt bij aan positief en preventief jeugdbeleid. Zo kan MDT op waardevolle manieren bijdragen aan de beleidsdoelen in jouw gemeente. Hieronder lees je daar alles over. 

Aansluiten
Sluit je aan bij MDT!

Waarom meedoen?

MDT zet jongeren echt centraal
MDT is er voor alle jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Bij MDT vormen de talenten, interesses en behoeften van jongeren de basis voor een MDT-traject. De jongeren worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en leren keuzes te maken voor de toekomst. Jongeren staan bij MDT dus echt centraal. Daarnaast stimuleert MDT hen om te participeren: ze denken zelf mee met de vormgeving van MDT, waardoor ze zich gezien en gehoord voelen. Zo biedt MDT iedere jongere net dat steuntje in de rug waar zij dat nodig hebben. Dit maakt dat veel gemeenten MDT als een verrijking van hun bestaande jeugdaanpak zien.

Wat is de meerwaarde van MDT voor gemeenten? (228.3kB)
MDT x eenzaamheid
MDT x schuldhulpverlening
MDT x sport
Al 250 gemeenten zijn betrokken bij MDT.

'Jongeren doen succeservaringen op en oefenen in sociale contacten. Dit zijn beschermende factoren die van positieve invloed zijn op hun welzijn en hun weerbaarheid. Ze komen erachter wat ze leuk vinden en kunnen dit meenemen in hun school of werk. Ze hebben het gevoel erbij te horen en maken actief deel van de samenleving. Dit voorkomt psychosociale problemen.'

— Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs, gemeente Elburg

MDT stimuleert sociale cohesie in de gemeente
MDT is een concrete manier voor jongeren om andere mensen te ontmoeten buiten hun eigen leefwereld. Daarnaast doen jongeren vrijwillige activiteiten voor een ander en/of de samenleving als geheel. Zo ontmoeten ze ook mensen die ze in het dagelijks leven anders niet tegenkomen. 92% van de jongeren geeft aan dat zij tijdens hun MDT anderen hebben geholpen. Met MDT ervaren jongeren hoe goed het voelt om iets zinvols te doen. Zo draagt MDT bij aan sociale cohesie in de gemeente.

Interview: Paul Depla en Gert Jan Noort over het belang van MDT voor gemeenten (105.8kB)

'Jongerenbeleid is veelal gericht op kwetsbare jongeren en dan ook nog eens vanuit een veiligheidsperspectief (overlast). MDT is voor een bredere doelgroep en stimuleert burgerzin in het algemeen.'
— Beleidsmedewerker Jeugdhulp, gemeente De Bilt 

MDT helpt om (andere) beleidsdoelen te realiseren
Tijdens MDT leren jongeren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ze denken na over de volgende stap in hun leven, bijvoorbeeld op gebied van opleiding of werk. Ook gaan veel jongeren aan de slag bij externe organisaties, waar ze nuttige arbeidsvaardigheden opdoen, zoals leren samenwerken. Doordat jongeren op een positieve manier worden benaderd en in hun kracht worden gezet, kan MDT ook helpen om andere problematiek, zoals schooluitval, jeugdwerkloosheid, schulden en eenzaamheid, aan te pakken of zelfs te voorkomen. 

Casus: MDT en schuldhulpverlening voor jongeren (79.9kB)
MDT versterkt bestaand jongerenbeleid.

Een sterker netwerk waarin jongeren centraal staan
Een integrale benadering is cruciaal om jongeren nog beter te ondersteunen. MDT stimuleert daarom de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij jongeren, waaronder maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven, gemeenten en sportclubs. Ook binnen de gemeente raakt MDT aan verschillende domeinen, waaronder jeugd, onderwijs, en werk en inkomen. Veel gemeenten die al met MDT samenwerken, geven daarom aan dat MDT hen helpt om meer domeinoverstijgend samen te werken. Zo ontstaat er nog een sterker netwerk waarin jongeren centraal staan!

MDT als vliegwiel voor domeinoverstijgend werken (214.7kB)
'Het is moeilijk om iets te kiezen wat eruit springt, want ik heb hier zoveel aan gehad. Het belangrijkste is toch wel de warmte in groep.' Mandy (22) hielp als jonge ervaringsdeskundige bij de gemeente Zaanstad jongeren met een depressie. Lees haar verhaal hieronder.

MDT bij gemeenten: ervaringen van jongeren 

Mandy (22) doorliep haar MDT via de gemeente Zaanstad bij Local Heroes.
Lees het verhaal van Mandy 

Darren (17) koos na zijn VMBO basis de opleiding Accountmanager. Daar voelde hij zich niet op zijn plek. Darren stopte en kwam thuis te zitten, tot een kennis bij de gemeente hem vertelde over MDT.
Lees het verhaal van Darren 

Callisto (20) liep vast omdat ze niet zeker wist of de sector waarin ze werkte bij haar past. Een kennis wees haar op het MDT-traject Local Heroes. Ze bloeide op in de groep én kreeg een zetje in de juiste richting.
 Lees het verhaal van Callisto

Hoe kan je je aansluiten?

Het landelijke MDT-netwerk groeit door. Ruim 250 gemeenten zijn al betrokken (geweest) bij MDT en steeds meer gemeenten maken MDT een vast onderdeel van hun jongerenbeleid. Gemeenten kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij MDT. 

Samenwerken met reguliere MDT-projecten
Eén van de mogelijkheden is om je als samenwerkingspartner aan te sluiten bij een regulier MDT-project. Je kan dan bijvoorbeeld een rol spelen in het verbinden van verschillende organisaties. Of je bent regiehouder, waarbij je een rol speelt in het doorverwijzen van jongeren en zorgt dat het MDT-aanbod nog beter wordt afgestemd op bestaand (gemeentelijk) aanbod. Een andere optie is om middelen beschikbaar te stellen als co-financier. Wil je in weten met welke MDT-projecten je kan samenwerken? Klik dan hier voor een overzicht van bestaande MDT-projecten in de buurt.

Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om samen te werken met MDT.

MDT onderdeel maken van Social Return on Investment
Steeds meer gemeenten zien MDT als een waardevolle aanvulling op het beleid rondom Social Return on Investment (SROI), waarin opdrachtnemers een deel van hun aanbestedingsbedrag inzetten om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt of andere maatschappelijke opgaven. Via MDT doen jongeren ervaringen op bij externe organisaties, waardoor zij hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken en beter weten wat ze willen. Tegelijkertijd draagt MDT bij aan het vergroten van jongerenparticipatie, het versterken van vrijwilligerswerk en sociale cohesie. Met deze impact biedt MDT een waardevol alternatief wanneer een klassieke invulling van SROI niet mogelijk is.

Casus: MDT als SROI-invulling in regio Zaanstreek-Waterland (104.3kB)
Casus: MDT als SROI-invulling in gemeente Den Bosch (158.0kB)

Meer weten over hoe je MDT kan inzetten voor SROI-beleid? Lees hier verder.

Subsidiemogelijkheden

Hieronder lees je over de subsidiemogelijkheden voor gemeenten.

Afgeronde subsidieregelingen
Het MDT-netwerk zet zich ook regelmatig in voor actuele problemen. Zo hebben tijdens de coronacrisis 112 gemeenten meegedaan aan de subsidieronde Perspectief voor de Jeugd, om jongeren in coronatijd bij te staan. Na deze positieve ervaring, is er in het voorjaar van 2022 een subsidieronde uitgezet voor gemeenten om jongeren in staat te stellen iets te betekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Interview: gemeente Tilburg over hoe MDT Social Spring jongeren in coronatijd een boost heeft gegeven. (90.6kB)

Benieuwd naar andere projecten uit de subsidieronde Perspectief voor de Jeugd? Lees hier verder.

Huidige subsidiemogelijkheden
Zodra er nieuwe subsidiemogelijkheden zijn, vind je ze op deze pagina.

Regionale samenwerking

Wil jij samenwerken en bijdragen aan een regionaal samenwerkingsverband (RSV)? Ben je een school, gemeente, maatschappelijke organisatie, fonds of bedrijf? Neem dan contact op met de RSV bij jou in de buurt! Meer informatie vind je op deze pagina:

Regionale samenwerking

Contact

Wil je je aansluiten bij het netwerk, of heb je nog vragen over MDT? Neem dan contact op via mdt@doemeemetmdt.nl.

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.