Alles over het MDT-prooflabel

MDT-prooflabel

Met het MDT-prooflabel willen we jongeren de garantie geven dat hun MDT-reis voldoet aan de kwaliteit die wij voor ogen hebben. Samen met jongeren, MDT-projectleiders, het MDT-team en een afvaardiging uit het MDT-netwerk zijn heldere normen opgesteld waaraan MDT-projectorganisaties in de praktijk worden getoetst. Dit onafhankelijke oordeel van betrokken deskundigen geeft je een waardevol inzicht in het functioneren van je project. Bovendien geeft de feedback handvatten om je organisatie verder te ontwikkelen.

Voor wie is het MDT-prooflabel?

Het MDT-prooflabel is voor zowel voor organisaties, scholen en gemeenten die al MDT-trajecten aan jongeren aanbieden, als voor geïnteresseerde partijen die onderdeel willen worden van het MDT-netwerk en in de toekomst MDT willen gaan aanbieden.

Voor subsidieronde 5a moeten organisaties bij de subsidieaanvraag verklaren binnen de looptijd van de subsidie het MDT-prooflabel te gaan behalen. 

Wil jij weten of jouw MDT-organisatie er klaar voor is om het label aan te vragen? Doe dan de quickscan!

Start de quickscan

Wat zijn de MDT-proofnormen?

Wil je het MDT-prooflabel toegekend krijgen? Dan moet je aan de volgende normen voldoen:

1.

Focus op maatschappelijke opgave: drive, leidende principes en impact

Norm 1: focus op maatschappelijke opgave: drive, leidende principes en impact

Een MDT-organisatie:

 • Heeft een heldere visie op de toegevoegde waarde van MDT voor jongeren, voor hun eigen en andere organisaties, past deze toe en draagt deze uit.
 • Zet in op de 3 doelstellingen van MDT (talentontwikkeling, betekenisvolle ontmoetingen, iets doen voor een ander en/of de samenleving). Zorgt daarin voor de goede onderlinge balans, met een aanbod dat bij de doelgroep past.
 • Weet welke impact op jongeren en samenleving zij wil maken en hoe zij deze impact wil gaan bereiken.
 • Weet/meet/zoekt of zij die impact ook daadwerkelijk maakt, laat zien dat zij steeds beter wordt in het realiseren van impact en borgt succesfactoren t.b.v. verduurzaming.
2.

Inspireren, interesseren en maatwerk: een natuurlijke connectie met jongeren

Norm 2: inspireren, interesseren en maatwerk: een natuurlijke connectie met jongeren

Een MDT-organisatie:

 • Onderhoudt een uitgebreid jongerennetwerk.
 • Betrekt jongeren, meer dan alleen als deelnemer.
 • Stelt jongeren en hun leefwereld centraal en past de werving en het MDT- aanbod daarop aan.
 • Biedt maatwerk aan de jongere, wat aansluit bij de ontwikkelbehoefte, binnen of buiten de eigen organisatie.
 • Biedt een stimulerende en informele ontwikkelomgeving met voldoende houvast. 
 • Blijft in contact met de jongere.
3.

Goede uitvoering van het traject: professioneel aan de slag, met oog voor context en doelgroep

Norm 3: goede uitvoering van het traject: professioneel
aan de slag, met oog voor context en doelgroep

Een MDT-organisatie:

 • Voert MDT planmatig uit, leert van successen, klachten, incidenten en past, beargumenteerd, aan waar nodig.
 • Daagt zichzelf uit om beter te worden in wat ze doen en hun MDT door te ontwikkelen, door eigen ervaring en externe ontwikkelingen goed in de gaten te houden.
4.

Het belang van goede begeleiding: competente medewerkers ontwikkelen mee

Norm 4: het belang van goede begeleiding: competente medewerkers ontwikkelen mee

De medewerker die de begeleiding/training verzorgt:

 • Heeft passende competenties.
 • Heeft, krijgt en neemt voldoende tijd en aandacht om jongeren goed te coachen.
 • Leert van jongeren, partners en collega’s als 2e natuur.
5.

Het belang van samenwerken: collega-organisaties benutten elkaar effectief

Norm 5: het belang van samenwerken: collega-organisaties benutten elkaar effectief

Het samenwerkingsverband werkt goed samen door:

 • Een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van jongeren, hoe MDT hieraan kan bijdragen en hoe dit lokaal/regionaal ingebed kan worden.
 • Afspraken over wat ieders bijdrage daaraan is en hoe hierbij wordt samengewerkt.
 • Een relevant netwerk in de regio.
6.

Bouwen aan een betekenisvol MDT-netwerk: focus op community ontwikkeling

Norm 6: bouwen aan een betekenisvol MDT-netwerk: focus op community ontwikkeling

De MDT-organisatie:

 • ‘Leren en laten leren’: heeft in het MDT-netwerk delen als grondhouding en zoekt bewust naar nieuwe inspiratie.
 • Is uit op win-win en stelt zich collegiaal op.
 • Draagt MDT actief uit.

Je downloadt het volledige overzicht van de MDT-proofnormen via deze button:

Overzicht MDT-proofnormen (52.1kB)

Aanvraag- en toetsingsproces

Het aanvraag- en toetsingsproces bestaat uit vijf stappen. Hieronder lichten we ze voor je toe.

1.

Verkenning

Bekijk alle informatie over de normen. Reflecteer (met jongeren) binnen je organisatie of samenwerkingsverband over de normen en of je daaraan denkt te voldoen. Heb je vragen? Neem dan contact op met de helpdesk.

2.

Aanvragen

Vraag het MDT-prooflabel aan door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. Stuur met je aanvraag ook direct twee mogelijke data voor een werkbezoek mee, zodat we direct aan de slag kunnen met het inplannen van het werkbezoek.

3.

Werkbezoek voorbereiden

Na de aanvraag ontvang je het verzoek om een aantal documenten aan te leveren. Denk aan het jaarverslag, uitkomsten van jongerenvragenlijsten en de subsidieaanvraag of voortgangsrapportages van je MDT-project. Ben je nieuw bij MDT? Dan bekijken we welke andere relevante documenten je kunt aanleveren (werkmethoden, impactmetingen, info over betrokkenheid van jongeren).Vervolgens regel je dat alle relevante gesprekspartners aanwezig zijn bij het geplande werkbezoek.

4.

Werkbezoek

Tijdens het werkbezoek komt een team van praktijkonderzoekers langs op locatie. Dit team toetst of jouw organisatie aan de normen van het MDT-prooflabel voldoet. Het werkbezoek wordt afgesloten met een mondelinge terugkoppeling van de bevindingen. Deze bevindingen worden vervolgens verwerkt in een schriftelijk verslag. Er zijn 4 soorten bevindingen, die lees je onder stap 5.

5.

Toekenning

Bij een positief advies wordt het MDT-prooflabel voor een periode van drie jaar toegekend. Na anderhalf jaar vindt een tussentijds werkbezoek plaats. Het team van praktijkonderzoekers toetst dan de voortgang op eventuele ontwikkelpunten. 

 • Voldoet: jullie geven voldoende invulling aan de normen voor een aandachtsgebied.
 • Compliment: jullie excelleren op een bepaald vlak, en zijn daarmee een voorbeeld voor anderen.
 • Ontwikkelpunt: er is sprake van een verbeterpunt dat de toekenning van het label vooralsnog niet in de weg staat. De voortgang wordt tijdens een volgend werkbezoek getoetst. Bij onvoldoende follow-up kan een ontwikkelpunt veranderen in een belemmering.
 • Belemmering: er is sprake van een verbeterpunt dat opgelost moet worden voordat het MDT-prooflabel toegekend kan worden.

De mondelinge terugkoppeling en het schriftelijke verslag zijn voor jou en je organisatie momenten om eigen zienswijzen in te brengen. Mocht je uiteindelijk niet tevreden zijn over hoe het proces is verlopen, dan is een bezwaarprocedure mogelijk.

Register MDT-prooflabel

De organisaties die het MDT-prooflabel hebben behaald zijn te vinden in onderstaande register.

Register MDT-prooflabel (134.1kB)
Het werkbezoek leverde ons inspirerende gesprekken, punten van verbetering en bovenal erkenning op voor EventHands als organisatie die voor jongeren veel te bieden heeft op het gebied van impact genereren, talentontwikkeling en persoonlijke groei.
Wim Haveman, Directeur EventHands en deelnemer pilot MDT-prooflabel

Helpdesk

Heb je vragen over het MDT-prooflabel? Je vindt hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Mail je vraag naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Wie weet staat hij tussen de veelgestelde vragen! De vragen zijn hieronder gegroepeerd per onderwerp.

Achtergrond MDT-prooflabel

Wat is het doel van het MDT-prooflabel?

Het MDT-prooflabel zorgt ervoor dat deelnemende jongeren een zo goed mogelijke MDT-ervaring hebben. Het label waarborgt de kwaliteit van MDT-projecten, stimuleert een doorlopende groeiproces binnen organisaties en verbetert de toegankelijkheid van het MDT-netwerk.

Wat heb ik als organisatie aan het MDT-prooflabel?

Met feedback van onafhankelijke deskundigen krijg je extra inzicht in het functioneren van je project en handvatten om je organisatie verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of het label het in de toekomst eenvoudiger kan maken om subsidie voor MDT aan te vragen en kan het worden ingezet als keurmerk richting co-financiers.

Wat heb ik als geïnteresseerde organisatie zonder MDT-ervaring aan het MDT-prooflabel?
 • Je kunt het MDT-certificaat aan jongeren in jouw project aanbieden. Op deze manier krijgen jongeren een bewijs van hun inzet, opgedane vaardigheden en doorgemaakte ontwikkeling. Meer informatie over het certificaat vind je hier
 • Het MDT-prooflabel kun je zien als een bewijs van de kwaliteit en impact van jouw aanbod, project of methode. Aan het einde van het werkbezoek krijg je daarnaast feedback waarmee je jouw MDT-project verder kunt ontwikkelen.
 • Je wordt onderdeel van groot landelijk netwerk van organisaties, scholen en gemeenten die MDT aanbieden. Onderling wordt er veel kennis uitgewisseld en worden er nieuwe samenwerkingen opgezet.

Wat betekent het MDT-prooflabel voor jongeren?

Als een organisatie het MDT-prooflabel heeft, dan kunnen jongeren erop vertrouwen dat de organisatie hen een waardevolle MDT-ervaring biedt. Kortom: een goede match met de wensen van de jongeren, een coach die persoonlijke begeleiding biedt en interessante trainingen die aansluiten op wat jongeren willen leren.

Hoe zijn de normen tot stand gekomen?

De normen voor het MDT-prooflabel zijn geformuleerd op basis van de ervaringen en feedback van organisaties, jongeren en beleidsmakers. In het ontwikkelproces zijn zij begeleid door twee deskundigen voor audits en kwaliteitscontroles. Ook zijn partijen uit het onderwijs, gemeenten en fondsen geconsulteerd.. Er zijn veel onderlinge verschillen tussen MDT-projecten. Denk aan landelijke/regionale dekking, verschillende doelgroepen en individuele versus groepsaanpak.

Gelden voor alle projecten dezelfde MDT-proof normen?

Ja, we maken in principe geen onderscheid tussen type organisatie en/of aanvraag. Het MDT-prooflabel is overkoepelend en houdt rekening met deze verschillen.

Wat zijn de uitgangspunten geweest voor het ontwerpen van het MDT-prooflabel?

We hebben het ontwerp van het MDT-prooflabel getoetst aan de hand van de volgende vragen: Waarborgen de normen en het toetsingsproces de kwaliteit voldoende? Staan jongeren centraal? Is de aanpak ontwikkelingsgericht met vertrouwen als basis? Is het label voldoende toegankelijk? Ook in de doorontwikkeling van het label blijven we hier op letten.

Aanvraag MDT-prooflabel

Wie kan het MDT-prooflabel aanvragen?
 • Organisaties, scholen en gemeenten die al eerder subsidie hebben gekregen voor een MDT-project.
 • Samenwerkingspartners van partijen die al eerder subsidie hebben gekregen voor een MDT-project.
 • Organisaties, scholen en gemeenten die in de toekomst MDT aan jongeren willen aanbieden

Kan ik zonder MDT-prooflabel subsidie aanvragen?

Ja, dit kan. Houd voor subsidiemogelijkheden de website in de gaten.

Binnen welke termijn wordt een aanvraag in behandeling genomen?

We streven ernaar om een aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen, maar het is moeilijk om inzicht te geven in de termijn. Zodra hier meer over bekend is, informeren we je hierover.

Wij hebben bij ZonMw een subsidie aanvraag gedaan en deze is wel/niet gehonoreerd, mogen wij toch het MDT-prooflabel aanvragen?

Jazeker. We stimuleren alle organisaties binnen het MDT-netwerk of die geïnteresseerd zijn om onderdeel te worden van het MDT-netwerk om het MDT-prooflabel aan te vragen. Hierbij geven we voorrang aan organisaties die het label nodig hebben in het kader van een subsidieaanvraag/-verlenging.

Kunnen we ook als school het MDT-prooflabel aanvragen?

Ja, dat kan als je een eigen MDT-project hebt, partner bent binnen een samenwerkingsverband of in de toekomst een MDT op jouw school wil gaan aanbieden.

Kunnen we als gemeente ook het MDT-prooflabel aanvragen?

Ja, dat kan als je een eigen MDT-project hebt, partner bent binnen een samenwerkingsverband of in de toekomst een MDT in jouw gemeente wil gaan aanbieden.

Beoordeling

Wie zitten er in het team van praktijkonderzoekers?

Het team van praktijkonderzoekers bestaat uit twee jongeren met MDT-ervaring, een praktijkonderzoeker die actief is binnen het MDT-netwerk en een senior praktijkonderzoeker die de leiding heeft. Zij hebben ervaring binnen MDT en met het uitvoeren van beoordelingen en volgden allemaal een training om de beoordeling op een zorgvuldige en ontwikkelingsgerichte manier uit te voeren.

Wie zijn de jongeren uit het team van praktijkonderzoekers?

Dit zijn onder andere jongeren die zelf al een MDT hebben afgerond waardoor ze over veel kennis en inzicht in hoe MDT werkt, beschikken. Ze worden zorgvuldig geselecteerd en volgen een beoordelingstraining voordat ze van start gaan.

Hoe wordt de onafhankelijkheid van het team van praktijkonderzoekers gewaarborgd?

De onafhankelijkheid van de praktijkonderzoekers is belangrijk. Praktijkonderzoekers mogen daarom niet inhoudelijk betrokken zijn bij de te toetsen organisatie. We letten daar op verschillende momenten op:

 1. bij toewijzing van het lid aan het team van praktijkonderzoekers, 
 2. in de selectie van de praktijkonderzoekers, en
 3. tijdens de training die alle praktijkonderzoekers volgen.

Hoe ziet een werkbezoek eruit?

Een werkbezoek duurt ongeveer vijf uur, waarbij het team van praktijkonderzoekers verschillende mensen wil spreken. Zie het voorbeeld van een tijdschema hieronder voor meer informatie.

Voorbeeld tijdschema

Wie krijgt de beoordelingsresultaten van mijn organisatie te zien?

Het team van praktijkonderzoekers, degene die het label toekent en de aanvrager zelf. De resultaten worden verder niet openbaar gemaakt.

Hoe vindt beoordeling plaats als er sprake is van een breed samenwerkingsverband (consortium) met verschillende partners en achtergronden/deskundigheden?

Bij de aanvraag wordt er samen met de MDT-organisaties gekeken met welke partners gesproken moet worden om een zo representatief mogelijk beeld van het samenwerkingsverband te krijgen. Ook is het een mogelijk dat er een tweede werkbezoek wordt ingepland.

Proces

Hoe ziet het aanvraagproces voor het MDT-prooflabel er precies uit?

Dit lees je op deze pagina onder het 'Aanvraag- en toetsingsproces'. 

Wat is het tijdspad voor de aanvraag van het MDT-prooflabel?

Ons streven is om het werkbezoek binnen 3 maanden na de aanvraag te laten plaatsvinden. Dit is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van zowel de praktijkonderzoekers, als ook die van de bezochte organisatie, school of gemeente.

Wat zijn de consequenties als het niet lukt om het MDT-prooflabel te behalen?

Als tijdens het werkbezoek belemmeringen worden geconstateerd die toekenning in de weg staan, dan krijgt de organisatie de kans om dit binnen drie maanden te herstellen.

Toekenning

Wat is de geldigheidsduur van het label?

Een organisatie ontvangt het MDT-prooflabel voor een periode van drie jaar. Na anderhalf jaar vindt een kort tussentijds werkbezoek plaats. Het team van praktijkonderzoekers toetst de voortgang op de ontwikkelpunten. Bij onvoldoende voortgang kan de MDT-organisatie gevraagd worden een plan van aanpak te schrijven voor de belemmeringen. Na drie jaar volgt een uitgebreide beoordelingsronde voor het behoud van het label.

Is er een overzicht van organisaties die MDT-proof zijn?

Er komt een openbaar register voor het MDT-prooflabel, dat ook aangeeft tot wanneer deze per organisatie geldig is.

Wat gebeurt er als de organisatie of het samenwerkingsverband wijzigt nadat het label is verkregen?

Juridische en andere essentiële wijzigingen van de organisatie en/of het samenwerkingsverband moeten gemeld worden bij de accountmanager uit het MDT-team. Die beslist in hoeverre een aanvullend werkbezoek nodig is.

Helpdesk

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de normen?

Je kunt je vragen mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Waar kan ik meer informatie vinden over het MDT-prooflabel?

De meest gestelde vragen vind je in dit overzicht. We updaten deze lijst doorlopend en werken aan een pagina met alle informatie over het MDT-prooflabel.

Wanneer is de eerstvolgende informatiebijeenkomstover het MDT-prooflabel?

We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief en de website van MDT.

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.