Alles over het MDT-prooflabel

MDT-prooflabel

Met het MDT-prooflabel willen we MDT-organisaties stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Zo streven we er samen naar dat de MDT-reis van de jongeren van hoge kwaliteit is. Samen met jongeren, MDT-projectleiders, het MDT-team en een afvaardiging uit het MDT-netwerk zijn heldere normen opgesteld waaraan MDT-projectorganisaties in de praktijk worden getoetst. Dit onafhankelijke oordeel van betrokken deskundigen geeft je een waardevol inzicht in het functioneren van je project. Bovendien geeft de feedback handvatten om je organisatie verder te ontwikkelen.

Voor wie is het MDT-prooflabel?

Het MDT-prooflabel is aan te vragen door penvoerders die subsidie hebben aangevraagd om MDT-trajecten voor jongeren aan te bieden in subsidieronde 5a en subsidieronde 2023 en 2024.

Voor subsidieronde 5a dienen penvoerders bij de subsidieaanvraag verklaren binnen de looptijd van de subsidie het MDT-prooflabel te gaan behalen. MDT-organisaties binnen subsidieronde 2023 en 2024 dienen het prooflabel aan te vragen binnen een jaar na de startdatum van hun MDT-project.

Hoe vraag je het MDT-prooflabel aan?

Vraag het MDT-prooflabel aan door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. Heb je al twee voorkeursdata voor het werkbezoek? Zet deze er dan direct bij!

Aanvragen

Wil jij weten of jouw MDT-organisatie er klaar voor is om het label aan te vragen? Doe dan de quickscan!

Wat zijn de MDT-proofnormen?

Wil je het MDT-prooflabel toegekend krijgen? Dan moet je aan de volgende normen voldoen:

1.

Focus op maatschappelijke opgave: drive, leidende principes en impact

Norm 1: focus op maatschappelijke opgave: drive, leidende principes en impact

Een MDT-organisatie:

 • Heeft een heldere visie op de toegevoegde waarde van MDT voor jongeren, voor hun eigen en andere organisaties, past deze toe en draagt deze uit.
 • Zet in op de 3 doelstellingen van MDT (talentontwikkeling, betekenisvolle ontmoetingen, iets doen voor een ander en/of de samenleving). Zorgt daarin voor de goede onderlinge balans, met een aanbod dat bij de doelgroep past.
 • Weet welke impact op jongeren en samenleving zij wil maken en hoe zij deze impact wil gaan bereiken.
 • Weet/meet/zoekt of zij die impact ook daadwerkelijk maakt, laat zien dat zij steeds beter wordt in het realiseren van impact en borgt succesfactoren t.b.v. verduurzaming.
2.

Inspireren, interesseren en maatwerk: een natuurlijke connectie met jongeren

Norm 2: inspireren, interesseren en maatwerk: een natuurlijke connectie met jongeren

Een MDT-organisatie:

 • Onderhoudt een uitgebreid jongerennetwerk.
 • Betrekt jongeren, meer dan alleen als deelnemer.
 • Stelt jongeren en hun leefwereld centraal en past de werving en het MDT- aanbod daarop aan.
 • Biedt maatwerk aan de jongere, wat aansluit bij de ontwikkelbehoefte, binnen of buiten de eigen organisatie.
 • Biedt een stimulerende en informele ontwikkelomgeving met voldoende houvast. 
 • Blijft in contact met de jongere.
3.

Goede uitvoering van het traject: professioneel aan de slag, met oog voor context en doelgroep

Norm 3: goede uitvoering van het traject: professioneel
aan de slag, met oog voor context en doelgroep

Een MDT-organisatie:

 • Voert MDT planmatig uit, leert van successen, klachten, incidenten en past, beargumenteerd, aan waar nodig.
 • Daagt zichzelf uit om beter te worden in wat ze doen en hun MDT door te ontwikkelen, door eigen ervaring en externe ontwikkelingen goed in de gaten te houden.
4.

Het belang van goede begeleiding: competente medewerkers ontwikkelen mee

Norm 4: het belang van goede begeleiding: competente medewerkers ontwikkelen mee

De medewerker die de begeleiding/training verzorgt:

 • Heeft passende competenties.
 • Heeft, krijgt en neemt voldoende tijd en aandacht om jongeren goed te coachen.
 • Leert van jongeren, partners en collega’s als 2e natuur.
5.

Het belang van samenwerken: collega-organisaties benutten elkaar effectief

Norm 5: het belang van samenwerken: collega-organisaties benutten elkaar effectief

Het samenwerkingsverband werkt goed samen door:

 • Een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van jongeren, hoe MDT hieraan kan bijdragen en hoe dit lokaal/regionaal ingebed kan worden.
 • Afspraken over wat ieders bijdrage daaraan is en hoe hierbij wordt samengewerkt.
 • Een relevant netwerk in de regio.
6.

Bouwen aan een betekenisvol MDT-netwerk: focus op community ontwikkeling

Norm 6: bouwen aan een betekenisvol MDT-netwerk: focus op community ontwikkeling

De MDT-organisatie:

 • ‘Leren en laten leren’: heeft in het MDT-netwerk delen als grondhouding en zoekt bewust naar nieuwe inspiratie.
 • Is uit op win-win en stelt zich collegiaal op.
 • Draagt MDT actief uit.

Je downloadt het volledige overzicht van de MDT-proofnormen via deze button:

Overzicht MDT-proofnormen (52.1kB)

Aanvraag- en toetsingsproces

Het aanvraag- en toetsingsproces bestaat uit vijf stappen. Hieronder lichten we ze voor je toe.

1.

Verkenning

Bekijk alle informatie over de normen. Reflecteer (met jongeren) binnen je organisatie of samenwerkingsverband over de normen en of je daaraan denkt te voldoen. Heb je vragen? Neem dan contact op met ons via mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl

2.

Aanvragen

Vraag het MDT-prooflabel aan door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. Stuur met je aanvraag ook direct twee voorkeursdata voor een werkbezoek mee, zodat we direct aan de slag kunnen met het inplannen van het werkbezoek.

3.

Werkbezoek voorbereiden

Na de aanvraag ontvang je het verzoek om een aantal documenten aan te leveren. Denk aan een jaarverslag, een overzicht van het partnerschap en de rollen die verschillende partners vervullen, en communicatie uitingen over de MDT-projecten. Vervolgens neemt een praktijkonderzoeker contact met je op om samen het programma van het werkbezoek vorm te geven. Vervolgens zorg je ervoor dat alle relevante gesprekspartners aanwezig zijn bij het geplande werkbezoek.

4.

Werkbezoek

Tijdens het werkbezoek komt een team van praktijkonderzoekers langs op locatie. Dit team onderzoekt of jouw organisatie aan de normen van het MDT-prooflabel voldoet. Het werkbezoek wordt afgesloten met een mondelinge terugkoppeling van de bevindingen. Deze bevindingen worden vervolgens verwerkt in een schriftelijk verslag. Er zijn 4 soorten bevindingen, die lees je onder stap 5.

5.

Verslaglegging

Aan de hand van de gesprekken tijdens het werkbezoek, maakt het onderzoeksteam een schriftelijk verslag. Per norm geeft het team van praktijkonderzoekers één van de volgende bevindingen:

 • Voldoet: jullie geven voldoende invulling aan de normen voor een aandachtsgebied.
 • Compliment: jullie excelleren op een bepaald vlak, en zijn daarmee een voorbeeld voor anderen.
 • Ontwikkelpunt: er is sprake van een verbeterpunt dat de toekenning van het label vooralsnog niet in de weg staat. De voortgang wordt tijdens een volgend werkbezoek besproken. Bij onvoldoende follow-up kan een ontwikkelpunt veranderen in een belemmering.
 • Belemmering: er is sprake van een verbeterpunt dat opgelost moet worden voordat het MDT-prooflabel toegekend kan worden.
6.

Toekenning

Het team van praktijkonderzoekers geeft een positief of negatief advies. Vervolgens is er een onafhankelijke certificaatbeslisser die nagaat of het proces op de juiste manier is doorlopen. Deze persoon maakt de beslissing of er een toekenning of afwijzing plaatsvindt. 

Bij toekenning wordt het MDT-prooflabel voor een periode van drie jaar toegekend. Na anderhalf jaar vindt een online voortgangsgesprek plaats. Het team van praktijkonderzoekers bespreekt dan de voortgang op eventuele ontwikkelpunten. Bij afwijzing heeft de MDT-organisatie zes maanden de tijd om met de belemmeringen aan de slag te gaan en een aanvullend onderzoek aan te vragen.

Register MDT-prooflabel

De organisaties die het MDT-prooflabel hebben behaald zijn te vinden in onderstaande register.

Register MDT-prooflabel (175.2kB)
‘Zo kunnen we onze programma’s verbeteren en daar doen we het uiteindelijk voor.'
Robin Poeste, projectleider MDT-project Talenten van de Toekomst van Stichting FC Emmen Naoberschap

Helpdesk

Heb je vragen over het MDT-prooflabel? Je vindt hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Mail je vraag naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Wie weet staat hij tussen de veelgestelde vragen! De vragen zijn hieronder gegroepeerd per onderwerp.

Achtergrond MDT-prooflabel

Wat is het doel van het MDT-prooflabel?

Als MDT vinden wij het belangrijk om iedere jongere een kwalitatieve MDT-reis aan te bieden. Daarom heeft MDT ingezet op de ontwikkeling van het MDT-prooflabel. De doelen van het MDT-prooflabel zijn enerzijds om MDT-organisaties inzicht te geven in de kwaliteit van hun MDT-projecten en hen anderzijds te stimuleren om de kwaliteit van hun projecten blijvend te verbeteren.

Het MDT-prooflabel geeft organisaties inzicht in waar zij staan ten opzichte van zes normen. Er wordt als het ware een spiegel voorgehouden waarbij organisaties ontwikkelpunten meekrijgen waarmee ze zichzelf kunnen ontwikkelen.

Wat heb ik als organisatie aan het MDT-prooflabel?

Met feedback van praktijkonderzoekers uit het MDT-netwerk krijg je extra inzicht in het functioneren van je project en handvatten om je organisatie verder te ontwikkelen. Daarnaast is het MDT-prooflabel een erkenning voor jullie organisatie die kan worden ingezet in media-uitingen en bij het vinden van samenwerkingspartners of richting co-financiers. Zie het als een bevestiging van de kwaliteit en impact van jouw aanbod, project of organisatie.

Wat betekent het MDT-prooflabel voor jongeren?

Als een organisatie het MDT-prooflabel heeft, dan kunnen jongeren erop vertrouwen dat de organisatie hen een waardevolle MDT-ervaring biedt. Kortom: een goede match met de wensen van de jongeren, een coach die persoonlijke begeleiding biedt en interessante trainingen die aansluiten op wat jongeren willen leren.

Hoe zijn de normen tot stand gekomen?

De normen voor het MDT-prooflabel zijn geformuleerd op basis van de ervaringen en feedback van MDT-organisaties, -jongeren en beleidsmakers. In het ontwikkelproces zijn zij begeleid door twee deskundigen voor audits en kwaliteitscontroles. Ook zijn partijen uit het onderwijs, gemeenten en fondsen geconsulteerd.

Gelden voor alle organisaties dezelfde MDT-proof normen?

Ja, we maken in principe geen onderscheid tussen type organisatie en/of aanvraag. Het MDT-prooflabel is overkoepelend en houdt rekening met deze verschillen.

Wat zijn de uitgangspunten geweest voor het ontwerpen van het MDT-prooflabel?

We hebben het ontwerp van het MDT-prooflabel getoetst aan de hand van de volgende vragen: Waarborgen de normen en het toetsingsproces de kwaliteit voldoende? Staan jongeren centraal? Is de aanpak ontwikkelingsgericht met vertrouwen als basis? Is het label voldoende toegankelijk? Ook in de doorontwikkeling van het label blijven we hier op letten.

Aanvraag MDT-prooflabel

Wie kan het MDT-prooflabel aanvragen?

Penvoerders van subsidieronde 5a, 2023 en 2024.

Hoe kan ik het MDT-prooflabel aanvragen?

Het MDT-prooflabel vraagt de penvoerder aan door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl met twee voorkeursdata en de gewenste locatie van het werkbezoek. Vervolgens zetten wij deze data uit bij de praktijkonderzoekers. Zodra het gelukt is om een onderzoeksteam samen te stellen laten wij dit zo snel mogelijk aan de contactpersoon weten.  

Dienen we ook als school het MDT-prooflabel aan te vragen?

Ja, als je als school penvoerder bent binnen subsidieronde 5a, 2023 of 2024 dan dien je het MDT-prooflabel aan te vragen. 

Voor subsidieronde 5a dienen penvoerders bij de subsidieaanvraag verklaren binnen de looptijd van de subsidie het MDT-prooflabel te gaan behalen. MDT-organisaties binnen subsidieronde 2023 en 2024 dienen het prooflabel aan te vragen binnen een jaar na de startdatum van hun MDT-project.

Dienen we als gemeente ook het MDT-prooflabel aan te vragen?

Ja, als je als gemeente penvoerder bent binnen subsidieronde 5a, 2023 of 2024 dan dien je het MDT-prooflabel aan te vragen.

Voor subsidieronde 5a dienen penvoerders bij de subsidieaanvraag verklaren binnen de looptijd van de subsidie het MDT-prooflabel te gaan behalen. MDT-organisaties binnen subsidieronde 2023 en 2024 dienen het prooflabel aan te vragen binnen een jaar na de startdatum van hun MDT-project.

Kan ik zonder MDT-prooflabel subsidie aanvragen bij een volgende subsidieronde?

Ja, dit kan. Houd voor subsidiemogelijkheden de website in de gaten.

Werkbezoek

Wie zitten er in het team van praktijkonderzoekers?

Het team van praktijkonderzoekers bestaat uit twee jongeren met MDT-ervaring, een praktijkonderzoeker die actief is binnen het MDT-netwerk en een eindverantwoordelijke praktijkonderzoeker. Hierdoor is er diversiteit aan kennis, inzichten en ervaringen binnen het onderzoeksteam. Praktijkonderzoekers hebben ervaring binnen MDT en en volgden allemaal een training om de beoordeling op een zorgvuldige en ontwikkelingsgerichte manier uit te voeren.

Hoe wordt de onafhankelijkheid van het team van praktijkonderzoekers gewaarborgd?

De onafhankelijkheid van de praktijkonderzoekers is belangrijk. Praktijkonderzoekers mogen daarom niet inhoudelijk betrokken zijn bij de te onderzoeken organisatie. 

Hoe ziet een werkbezoek eruit?

Het werkbezoek duur ongeveer van 10.00-18.00 uur. Tijdens deze dag zal het onderzoeksteam in gesprek gaan met onder andere directieleden, projectleiders, jongerenbegeleiders, jongeren en samenwerkingspartners. Op deze manier horen de praktijkonderzoekers vanuit verschillende perspectieven hoe het er aan toe gaat bij de organisatie. Aan het einde van de dag zullen de praktijkonderzoekers zich terugtrekken om samen te overleggen. Daarna volgt een mondelinge terugkoppeling naar de organisatie waarbij de bevinden worden gedeeld. Ook wordt er meestal al verteld of er een positief of negatief advies wordt gegeven. Zie hieronder een voorbeeld van een tijdsschema. De volgorde van de gesprekken zijn aanpasbaar.

Wie krijgt de bevindingen van mijn organisatie te zien?

Het onderzoeksteam van praktijkonderzoekers beschrijft de bevindingen in een verslag. Naast dit team zijn de bevinden alleen in te zien door het team MDT-prooflabel en de certificatiebeslisser. De bevindingen worden door ons niet openbaar gemaakt, het is aan organisaties zelf of zij de bevinden met anderen willen delen.

Hoe vindt beoordeling plaats als er sprake is van een breed samenwerkingsverband (consortium) met verschillende partners en achtergronden/deskundigheden?

Bij de aanvraag wordt er samen met de MDT-organisaties gekeken met welke partners gesproken moet worden om een zo representatief mogelijk beeld van het samenwerkingsverband te krijgen. Mocht je twijfels hebben, plan dan een kennismakingsgesprek in door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl .

Proces

Hoe ziet het aanvraagproces voor het MDT-prooflabel er precies uit?

Dit lees je op deze pagina onder het 'Aanvraag- en toetsingsproces'. 

Wat is het tijdspad voor de aanvraag van het MDT-prooflabel?

Ons streven is om het werkbezoek binnen 3 maanden na de aanvraag te laten plaatsvinden. Dit is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van zowel de praktijkonderzoekers, als ook die van de bezochte organisatie, school of gemeente.

Wat zijn de consequenties als het niet lukt om het MDT-prooflabel te behalen?

Als tijdens het werkbezoek belemmeringen worden geconstateerd die toekenning in de weg staan, dan krijgt de organisatie de kans om dit binnen drie maanden te herstellen.

Toekenning

Wat is de geldigheidsduur van het label?

Een organisatie ontvangt het MDT-prooflabel voor een periode van drie jaar. Na anderhalf jaar vindt een kort tussentijds werkbezoek plaats. Het team van praktijkonderzoekers toetst de voortgang op de ontwikkelpunten. Bij onvoldoende voortgang kan de MDT-organisatie gevraagd worden een plan van aanpak te schrijven voor de belemmeringen. Na drie jaar volgt een uitgebreide beoordelingsronde voor het behoud van het label.

Is er een overzicht van organisaties die MDT-proof zijn?

Er komt een openbaar register voor het MDT-prooflabel, dat ook aangeeft tot wanneer deze per organisatie geldig is.

Wat gebeurt er als de organisatie of het samenwerkingsverband wijzigt nadat het label is verkregen?

Juridische en andere essentiële wijzigingen van de organisatie en/of het samenwerkingsverband moeten gemeld worden door te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl.

Helpdesk

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de normen?

Je kunt je vragen mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Waar kan ik meer informatie vinden over het MDT-prooflabel?

De meest gestelde vragen vind je in dit overzicht. We updaten deze lijst doorlopend en werken aan een pagina met alle informatie over het MDT-prooflabel.

Wanneer is de eerstvolgende informatiebijeenkomstover het MDT-prooflabel?

We houden je op de hoogte via de nieuwsbrief en de website van MDT.

Waar kan ik terecht met vragen naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek?

Met feedback en op- en aanmerkingen over het proces kan je terecht bij mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl. Mocht je niet tevreden zijn over hoe het proces is verlopen, dan is een bezwaarprocedure mogelijk. Ook dan vragen we je om te mailen naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl met een verzoek tot bezwaarprocedure.

Praktijkonderzoeker worden?

Heb jij interesse om praktijkonderzoeker te worden? Leuk! Op dit moment hebben wij geen vacature openstaan, maar we ontvangen wel graag jouw gegevens. Wil jij een bericht ontvangen zodra we weer op zoek zijn naar praktijkonderzoekers? Stuur dan een mailtje met je naam en telefoonnummer naar mdtprooflabel@doemeemetmdt.nl met als onderwerp: interesse om praktijkonderzoekers te worden. 

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.