F.A.Q. Hoofdlijnenakkoord

In het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de beschikbare overheidsmiddelen voor MDT de komende jaren worden verminderd tot nul. We merken dat dit veel vragen oproept. Op deze pagina worden zoveel mogelijk vragen beantwoord. Er wordt gewerkt om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen. Wanneer een antwoord bekend is, wordt deze toegevoegd op de pagina. Houd daarom deze webpagina goed in de gaten als jouw vraag er nog niet tussenstaat. We houden jullie zo goed als mogelijk op de hoogte.

Vraag en antwoord

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lopende subsidies

Welke invloed heeft het hoofdlijnenakkoord op mijn lopende MDT-project(en)?

Het hoofdlijnenakkoord heeft geen invloed op de MDT-projecten die nu lopen, deze gaan ongewijzigd door.

Kunnen jongeren nog (blijven) meedoen aan mijn lopende MDT-project(en)?

Jongeren kunnen nog (blijven) meedoen aan lopende MDT-projecten. Het hoofdlijnenakkoord heeft geen invloed op de MDT-projecten die nu lopen, deze gaan ongewijzigd door. 

Tot wanneer lopen de huidige MDT-projecten door?

In december 2023 zijn er subsidies verstrekt voor maximaal 3 jaar. Deze projecten beginnen maximaal 6 maanden nadat zij de subsidie kregen. De huidige MDT-projecten loopt dus uiterlijk door t/m 2027. 

Ik heb subsidie ontvangen in subsidieronde MDT 5a (2022) en/of MDT 2023. Wat zijn de gevolgen voor mijn subsidie?

Subsidies die verleend zijn in ronde MDT 5a (2022) en MDT 2023 blijven ongewijzigd. Het project kan gewoon doorgaan en er zijn geen gevolgen voor de subsidieverlening.

Subsidieaanvragen

Worden de subsidieaanvragen van 2024 in behandeling genomen?

Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor de beoordeling van MDT 2024 subsidieaanvragen. De subsidieaanvragen van MDT 2024 worden nu beoordeeld. De beoordeling van deze aanvragen gaat door en naar verwachting wordt er in november 2024 beschikt. 

Worden de beoordelingscriteria van regeling 2024 aangepast om meer te sturen op bv. verduurzamen/ borging? Zo ja, hoe worden deze aangepast?

De beoordelingscriteria die gelden voor subsidieronde 2024 worden niet aangepast tijdens de beoordeling van de subsidieaanvraag. 

Krijg ik voor één jaar of voor de gehele periode mijn subsidieaanvraag 2024 toegekend?

Als je subsidie 2024 wordt toegekend, dan zal dat voor de gehele aanvraag periode zijn.

Gaat mijn MDT-kort aanvraag 2023-2024 nog beoordeeld worden?

Het hoofdlijnenakkoord heeft voor de MDT-kort 2023-2024 ronde geen gevolgen. ZonMw, de subsidieverstrekker, beoordeelt momenteel de subsidieaanvragen. Indien jouw project wordt gehonoreerd, kan het project starten op de aangegeven startdatum. Neem bij vragen gerust contact op via amd@zonmw.nl of 070-3495418. 

Wordt er in 2024 nog een nieuwe MDT-kort ronde opengesteld?

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe MDT-kort subsidierondes bekend. Houd deze webpagina in de gaten voor het laatste nieuws of meld je aan via deze pagina.

Komt er een nog een subsidieregeling voor nieuwe MDT-projecten in 2025?

Uitgaande van het hoofdlijnenakkoord, zal er geen subsidieronde voor nieuwe projecten voor 2025 komen. Na aanstelling van het nieuwe kabinet, wordt het definitieve regeerprogramma vormgegeven. Het hoofdlijnenakkoord dient als basis hiervoor. In het regeerprogramma zal definitief blijken of er nog subsidiemogelijkheden zijn voor 2025 en verder. Houd deze webpagina in de gaten voor het laatste nieuws of meld je aan via deze pagina.

Aansluiten

Hoe kan ik met mijn gemeente, onderwijsinstelling, maatschappelijjke organisatie of bedrijf aansluiten bij een lopend MDT-project?

Je kunt geen subsidie meer aanvragen voor een (nieuw) MDT-project. Wel kun je je aansluiten bij een lopend MDT-project.

Stem laten horen

Mogen wij, organisaties uit het MDT-netwerk, in actie komen?

We merken strijdbaarheid vanuit het MDT-netwerk en krijgen vragen over of je iets kan en mag doen. Jullie zijn vrij om je stem te laten horen en je (gezamenlijk) hard te maken voor MDT. Dergelijke initiatieven moeten echt vanuit netwerk en jongeren zelf komen.

Mogen de jongeren die MDT hebben gedaan en doen geactiveerd worden om zich uit te spreken over het plan MDT af te schaffen?

Het staat het netwerk vrij om zich te mobiliseren en om zich uit te spreken over het voornemen de rijksfinanciering voor MDT af te schaffen. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van MDT-organisaties en jongeren bij het Kamerdebat van 22 mei. Dergelijke initiatieven moeten echt vanuit netwerk en jongeren zelf komen.

Resultaat MDT

Waar vind ik de Voortgangsrapportage 2023 van MDT?

Waar vind ik de Onderzoeksrapportage 2023 van MDT?

MDT-prooflabel

Moeten MDT-organisaties het MDT-prooflabel nog aanvragen in de toekomst?

De subsidievoorwaarden veranderen niet.

  • Organisaties uit subsidieronde 5a moeten het label behalen binnen de looptijd van de subsidie. Alle werkbezoeken voor de 5a-organisaties worden in 2024 gepland. Hierover wordt contact gezocht met de betreffende MDT-organisaties.
  • Organisaties uit subsidieronde 2023 moeten binnen een jaar na start van het MDT-project het MDT-prooflabel aanvragen. De planning voor projecten uit de 2023 regeling is nog niet bekend. Projecten uit regeling 2023 worden hierover apart geïnformeerd.

MDT on Tour

Kunnen onderwijsinstelling zich nog aanmelden voor MDT on Tour?

Ja, onderwijsinstellingen kunnen zich voor kalenderjaar 2024 nog aanmelden voor MDT on Tour, zolang er plek is. Hier is meer informatie te vinden over MDT on Tour

Ondersteuning

Blijft er nog een landelijk MDT-team bestaan om MDT-organisaties te ondersteunen gedurende de looptijd van hun project(en)?

Er blijft ondersteuning beschikbaar vanuit het landelijk MDT-team. Echter, zal ook het landelijk MDT-team zich aanpassen aan de nieuwe situatie.  Als dit tot wijzigingen leidt in de ondersteuning zoals die nu bestaat, wordt dat hier gecommuniceerd. 

Blijven de regiofacilitatoren nog beschikbaar om MDT-organisaties te ondersteunen gedurende de looptijd van hun project(en)?

Er blijft, in ieder geval t/m april 2025, ondersteuning beschikbaar vanuit de regiofacilitatoren. Echter, zal ook de rol van de regiofacilitatoren zich aanpassen aan de nieuwe situatie. We weten nog niet wat de invloed van het hoofdlijnenakkoord hierop zal zijn. Als hier meer duidelijkheid over is, wordt dat hier gecommuniceerd. 

Welke consequenties heeft het hoofdlijnenakkoord voor de inspanningen van de regionale samenwerkingsverbanden?

De regionale samenwerkingsverbanden (RSV's) blijven vooralsnog bestaan. Echter, zullen ook de RSV's zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. We weten nog niet wat dit betekent. Het landelijk MDT-team gaat hier samen met de regiofacilitatoren en organisaties uit het netwerk over nadenken. Als hier meer duidelijkheid over is, wordt dat hier gecommuniceerd. 

Toekomst

Kan MDT voortbestaan zonder subsidie vanuit de Rijksoverheid?

Uitgaande van het hoofdlijnenakkoord worden de beschikbare overheidsmidddelen voor MDT de komende jaren verminderd tot nul. Met het MDT-netwerk, partners en jongeren wordt in de komende tijd onderzocht wat de verschillende mogelijkheden zijn voor het voortbestaan of borgen van MDT. Heb je een goed idee, deel deze dan met mdt@doemeemetmdt.nl

Kan ik meedenken over hoe MDT behouden kan worden zonder geld van de Rijksoverheid?

Uitgaande van het hoofdlijnenakkoord worden de beschikbare overheidsmidddelen voor MDT de komende jaren verminderd tot nul. Met het MDT-netwerk, partners en jongeren wordt de komende tijd onderzocht wat de verschillende mogelijkheden zijn voor het voortbestaan of borgen van MDT. Heb je een goed idee, deel deze dan met mdt@doemeemetmdt.nl.

Staat jouw vraag er niet tussen?

 Laat ons weten wat jouw vraag is door deze te mailen naar mdt@doemeemetmdt.nl

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.