Vacature lid expertteam MDT onderwijs

27 juni 2023
MDT zoekt leden expertteam MDT onderwijs (12-24 uur per week – 6 maanden met mogelijke verlenging). Meer weten? Je vindt hier de volledige vacature.

MDT zoekt leden expertteam MDT onderwijs 

(12-24 uur per week) – meerdere functies beschikbaar
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Wil jij jouw kennis en ervaring in het onderwijs inzetten om scholen te helpen met het inbedden van de maatschappelijke diensttijd (MDT) in de onderwijspraktijk? Kom dan als lid van het expertteam onderwijs werken voor het programma MDT! We zijn op zoek naar meerdere experts in de onderwijssoorten VO, MBO en HO.

Programmadirectie MDT
MDT is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. Tijdens dit programma kiezen jongeren – tussen de 12 en 30 jaar oud - ervoor hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten en tegelijkertijd iets te doen voor een ander en/of de samenleving. Het kabinet wil de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bij de samenleving stimuleren en faciliteren. In het coalitieakkoord is daarom besloten dat MDT voortgezet en uitgebouwd wordt.

Onze werkwijze
De MDT-aanpak kenmerkt zich door co-creatie, jongerenparticipatie, wendbaarheid en lerend ontwikkelen. Dit heeft als doel om breed draagvlak en eigenaarschap voor MDT in de samenleving te creëren. Of het nu gaat om de randvoorwaarden van een MDT-traject, of het opzetten van een subsidieregeling: de MDT-aanpak dient als een gids bij het ontwerpen.

Cluster onderwijs
Binnen de programmadirectie MDT werkt het cluster onderwijs aan de opgave om MDT binnen het onderwijs een duurzame plek te geven. Dat doen we door scholen te enthousiasmeren voor MDT en hen te ondersteunen in hun proces van starten met MDT tot opschalen van MDT. Het is onze droom dat MDT een vanzelfsprekend en waardevol onderdeel wordt van de studieloopbaan van alle jongeren, ongeacht opleidingsniveau.

Wat ga je doen?
Als lid van het expertteam ga jij scholen helpen om zich (duurzaam) te verbinden aan MDT. In nauwe samenwerking met het cluster onderwijs geef je opvolging aan de events van MDT on Tour en voer je gesprekken met docenten en schoolleiding over hoe MDT binnen de school een plek zou kunnen krijgen. Je helpt scholen die MDT al aanbieden bij het verduurzamen en opschalen. Met de praktijkervaring die je meebrengt kun je je goed verplaatsen in de specifieke situatie van verschillende scholen, waardoor je in staat bent advies op maat te geven. Je legt daarbij de koppeling met onderwijsdoelen, waarvoor MDT een verrijking vormt, zoals burgerschap, gelijke kansen, mentale gezondheid, loopbaanleren en de VSV- en kwaliteitsplannen. Je komt regelmatig samen met je collega’s van het expertteam om af te stemmen, kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Signalen uit de praktijk zijn belangrijke voeding voor nieuwe/creatieve initiatieven.

Wie ben jij?

  • Je draagt MDT een warm hart toe;
  • Je beschikt over ruime werkervaring in het onderwijs, waarbij je (ook) ervaring hebt met de implementatie van schoolbreed beleid op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Ervaring met MDT-implementatietrajecten in of tussen school en maatschappelijke organisaties is een pré;
  • Je kent de (praktische) uitdagingen van scholen, je bent in staat om op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau mee te denken en mee te kijken;
  • Je bent open en toegankelijk, je maakt gemakkelijk contact en je kunt zowel goed luisteren als overtuigend vertellen;
  • Je bent een proactieve netwerker met een positieve uitstraling;
  • Je beschikt over een relevant netwerk in het onderwijsveld en weet dat slim te benutten.

Overige informatie

  • Meer informatie over MDT? Bekijk dan eens onze website: www.doemeemetmdt.nl en onze voortgangsrapportage op www.mdtvoortgangsrapportage.nl
  • Je bent inzetbaar in één of meerdere onderwijssectoren (vo, mbo, ho) voor 12 tot 24 uur per week voor minimaal 24 weken, met mogelijkheid tot verlenging.
  • Dienstverband: ZZP of detachering vanuit je eigen school behoort tot de mogelijkheid.
  • Salarisniveau: inhuur of detachering (naar rato schaal 11 van functiegebouw Rijk). De inschaling of bepaling van het tarief is afhankelijk van jouw kennisniveau en werkervaring.

Reageren
Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 31 juli 2023 naar MDT@doemeemetmdt.nl. We streven ernaar om binnen twee weken te reageren op je sollicitatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature: Imane Haidour, Programmamanager MDT i.haidour@minocw.nl, 06 55 81 21 09.Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.