Nieuwe voortgangsbrief Tweede Kamer incl. online MDT-magazine

06 juli 2020
Vlak voor het zomerreces stuurde staatssecretaris Paul Blokhuis een nieuwe voortgangsbrief over maatschappelijke diensttijd (MDT) naar de Tweede Kamer. Daarin onder andere actuele cijfers en alle varianten van MDT geïllustreerd in een online magazine.

MDT groeit

In de voortgangsbrief staan nieuwe cijfers rondom MDT die laten zien dat MDT groeit. Als netwerk en beweging, maar ook het aanbod en het aantal deelnemende jongeren stijgt. De jongeren hebben verschillende onderwijsniveaus, achtergronden, leeftijd en werkervaring. Ongeveer 15 tot 25 procent van de jongeren die meedoen komen uit een minder kansrijke positie. Van de 15.000 jongeren die MDT doen of deden, hadden er 10.000 geen ervaring met vrijwilligerswerk.

Cover van het MDT-magazine 'Varianten van MDT in de praktijk'

Varianten

MDT is zo divers en veelomvattend dat het niet in één zin uit te leggen is. Daarom zijn er nu er acht concrete varianten van MDT. Met deze varianten als basis, is er een MDT voor iedere jongere. De varianten worden geïllustreerd met het magazine 'Varianten van MDT in de praktijk' met bij elke variant een ervaringsverhaal van een jongere. 

Landelijk dekkend netwerk

Op 16 maart 2020 gingen 27 MDT-projecten van start die in partnerschappen met elkaar en hun netwerk samenwerken aan de landelijke opschaling en dekking van MDT. Daaruit ontstaat een groot netwerk waarin iedere jongere een MDT kan doen in zijn of haar omgeving, die aansluit bij de motivatie van de jongere. De partnerschappen werken samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten, bedrijven en scholen.

Jeugd aan zet en MDT in coronatijd

Paul Blokhuis informeert de kamer over het gemeentelijke project Jeugd aan zet en het actieplan dat tijdens de coronacrisis ontstond: Helpen wanneer je nodig bent #ookditismdt.

Bekijk de MDT voortgangsbrief 2020 met alle bijlagen.

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.