MDT-netwerkbijeenkomst: ambities voor het netwerk

04 maart 2021
We bouwen met MDT aan een landelijk dekkend lerend netwerk, met aantrekkelijk aanbod voor iedere jongere. Zowel op landelijk als op regionaal niveau versterken de MDT-organisaties en -partners het netwerk, door hun expertise in te zetten en de gezamenlijke opgave van MDT voorop te stellen. Door gemeenschappelijk te leren zorgen we ervoor dat MDT zich door ontwikkelt, sensitief blijft voor wat er in de samenleving speelt en bovendien de kwaliteit blijft bieden die aan MDT haar betekenis geeft voor jongeren.

De netwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 maart van 12.00 tot 14.00 uur.

MDT in 2021

We zijn met MDT weer in een nieuwe fase gekomen. Het netwerk en partijen daarbuiten komen steeds meer met ideeën en initiatieven en vragen om aansluiting. We willen deze energie zo goed mogelijk benutten, faciliteren en inzetten voor een nog betere positionering van MDT. We willen ook de verhalen en ervaringen nog beter ophalen uit de werkgroepen en platforms die zijn ontstaan rond thema’s, een doelgroep of een domein.

Ontwikkelplan

Wat betekent dit voor het netwerk en onze werkwijze? Om structuur te bieden voor werkwijze, samenwerking en het lerende netwerk is een ontwikkelplan geschreven waar opgaven en prioriteiten in zijn benoemd. Tijdens de bijeenkomst op 24 maart informeren we jullie graag over de contouren van dit plan en vragen we jullie ook om hierop te reageren, aan te vullen, te wijzigen of aan te scherpen. Ook dit doen we met elkaar, want met elkaar zijn wij het MDT-netwerk. Bij het verder versterken en ontwikkelen van het MDT-netwerk werken we volgens een aantal principes:

- We werken vanuit de opgave
- We werken in multidisciplinaire teams
- We werken in co-creatie
- We werken vanuit de energie
- We werken lerend en iteratief

Omdat we initiatieven uit het netwerk willen faciliteren en ruimte willen bieden om onderling te leren en inspireren, bieden we voor de bijeenkomst een platform voor ideeën, initiatieven en voorbeelden uit de praktijk die aansluiten bij deze principes. In deelsessies is er ruimte om:

- Jouw praktijkvoorbeeld te delen en anderen te inspireren
- Samen nieuwe ideeën en initiatieven bedenken die MDT verder brengen
- Te leren en reflecteren op een casus of hulpvraag die je hebt

Deel jouw idee, initiatief of praktijkvoorbeeld 

Dus heb je (of een jongere, samenwerkingspartner, begeleider uit jouw MDT-project) een mooi voorbeeld, initiatief of casus om een deelsessie mee te starten of wil je een deelsessie leiden? Meld je dan aan door een mail te sturen naar mdt@minvws.nl. Benoem in het kort het thema en doel van de deelsessie (inspireren, initiëren, reflecteren) Dit kan tot 10 maart aanstaande. We organiseren voor alle moderatoren nog een informatiesessie voorafgaand aan de bijeenkomst. Samen brengen we de MDT-beweging verder.

Meld je aan voor de bijeenkomst

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.