MDT en verdringing: zo voorkom je het

22 december 2020
Bij MDT vinden we dat iedere jongere recht heeft op een passende vergoeding voor wat hij of zij doet. Zo kunnen jongeren die een MDT doen trainingen of workshops ontvangen, een vrijwilligers-vergoeding en in sommige gevallen zelfs studiepunten. Soms zijn deze beloningen niet toereikend voor de taken die een jongere uitvoert. Als er geen passende vergoeding geboden wordt, kan dit leiden tot verdringing. MDT gaat dan mogelijk ten koste van arbeidsplaatsen of stages. Om dit te voorkomen, hebben we een risicokaart ontwikkeld die organisaties helpt bij het signaleren en voorkomen van verdringing binnen het eigen MDT-traject.

Verdringing gebeurt bijna nooit met opzet. Organisaties zijn zich vaak niet bewust van de factoren die leiden tot een verhoogd risico op verdringing. Om organisaties hier inzicht in te geven, hebben we een risicokaart ontwikkeld. De risicokaart laat zien welke keuzes een organisatie kan maken bij het inrichten van een MDT-traject, zodat er zo weinig mogelijk sprake is van verdringing van stages en/of werkplekken. Organisaties kunnen de risicokaart gebruiken als hulpmiddel bij het inrichten van het MDT-traject, maar ook tijdens het traject om gemaakte keuzes opnieuw te bekijken. 

Download de risicokaart hier (93.5kB)

Voor wie is deze risicokaart?

  1. Organisaties die subsidie willen aanvragen en willen weten hoe ze hun MDT-traject moeten inrichten om verdringing te voorkomen.
  2. Huidige MDT-organisaties die willen controleren of ze met hun huidige activiteiten voor jongeren niet aan verdringing doen. 
  3. Huidige MDT-organisaties die contact leggen met een nieuwe gastorganisatie en willen achterhalen welke taken een jongere daar kan doen zonder dat er sprake is van verdringing.

Hoe gebruik ik deze kaart?

Ga voor jouw (huidige of in ontwikkeling zijnde) MDT-traject na hoe het scoort op de verschillende punten van de risicokaart. Heb je bepaalde keuzes gemaakt in jouw traject waardoor je het risico op verdringing verhoogd? Kijk dan eerst of je door wijzigingen in het MDT-traject dat risico toch kunt verlagen. Als dat niet lukt, probeer dan voor jezelf na te gaan waarom dit niet mogelijk is. Soms is er in het belang van de jongeren een risico verhogende factor aanwezig. Een voorbeeld hiervan lees je in de casus. Kan je het verhoogde risico niet goed onderbouwen en kom je tot de conclusie dat er sprake is van verdringing? Dan is jouw traject misschien beter geschikt als werk- of stageplek. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met MDT@minvws.nl.

MDT en mbo-stage

In de risicokaart staat een verwijzing naar de kwalificatiedossiers van mbo-opleidingen. Deze zijn allemaal te vinden op de website van SBB. Op de website vind je ook meer informatie over het worden van een erkend leerbedrijf. Door leerbedrijf te worden, kun je naast MDT-plekken ook mbo-stageplekken aanbieden. Zo vergroot je de kansen voor jongeren om in deze lastige tijd hun opleiding succesvol af te ronden en werk te vinden. 

Casus

Hieronder lees je een casus van Events4all, dit is een MDT-traject van stichting B-Challenged. In dit traject zijn risico verhogende factoren aanwezig als het gaat om verdringing. Toch is er geen onwenselijke vorm van verdringing, omdat verdringing altijd gezien moet worden in de context van de situatie. In dit geval komt dat door het feit dat de risico verhogende factoren in het belang zijn van de jongeren. We leggen dit hieronder uit. 

Events4all is een traject waarbij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in maximaal vier maanden tijd skills leren die nodig zijn om op festivals en in de evenementenbranche te werken. De jongeren krijgen workshops en trainingen op het gebied van samenwerking en festivalproductie. Als onderdeel van het MDT-traject gaan jongeren enkele dagen aan de slag op een festival (zowel profit als non-profit). Ze helpen bijvoorbeeld mee met het scannen van kaarten en de opbouw. Deze taken komen overeen met die van een betaalde festivalmedewerker en zijn gericht op het draaien van “productie”. Volgens de risicokaart is hier dus sprake van een verhoogd risico op verdringing.

Maar in dit geval zijn deze risico verhogende factoren in het belang van de jongere. Zo kunnen jongeren die niet zo snel aan een baan komen toch ervaring opdoen in een professionele setting met misschien zelfs uitzicht op een baan. Daarnaast wordt er op alle vlakken rekening gehouden met risico verlagende factoren. Zo worden de taken afgestemd op de ontwikkeldoelen van een jongere en is er altijd persoonlijke begeleiding aanwezig. Ook wordt er geïnvesteerd in een wederdienst die de jongere verder brengt in zijn ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een BHV-certificaat.

Een ander risico verhogend factor in dit traject is dat de taken van de jongeren ook aansluiten bij de leerdoelen van enkele mbo-opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de studie eventmanagement. B-Challenged heeft hiermee rekening gehouden. Zo zijn zij een erkend leerbedrijf en bieden ze naast MDT-plekken ook mbo-stageplekken aan. 

Lees hier meer over MDT
Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.