MDT effectenonderzoek

21 december 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een effectonderzoek gedaan naar MDT. In dit onderzoek zijn deelnemers aan MDT vergeleken met niet deelnemers aan MDT. Het onderzoek is in dit najaar afgerond.

Het CBS heeft bij de groep onderzochte deelnemers aan MDT bewijs gevonden van een positief effect op alle drie de pijlers van MDT.

De belangrijke bevindingen

  • MDT’ers uit de onderzochte groep hadden vaker wekelijks contact met mensen die een andere herkomst hebben of waar minstens 5 jaar leeftijdsverschil tussen zit.
  • Het meedoen aan MDT is significant gerelateerd aan een sterke talentontwikkeling.
  • Ook vinden MDT’ers het vaker dan de niet MDT-ers belangrijk om je in te zetten voor en ander en voor de samenleving. De groep MDT’ers werd gevraagd naar de effecten van MDT. Hierbij gaf 61 procent aan dat MDT een positief effect had op hun motivatie om zich in te zetten voor de maatschappij. 29 procent gaf aan dat MDT een positief effect had op hun opleiding of het vinden van een baan.
  • MDT’ers uit de onderzochte groep zijn ook vaker dan de niet deelnemers lid van een vereniging en doen ook vaker vrijwilligerswerk.

Daarnaast kon CBS een aantal zaken bekijken over de toegankelijkheid van MDT en welke doelgroepen MDT aanspreekt. Hieruit komen twee belangrijke punten naar voren:

  • Leeftijd en geslacht hangen samen met het wel of niet meedoen aan MDT. Vrouwen doen vaker mee dan mannen en het meedoen aan MDT neemt af naarmate leeftijd stijgt.
  • De constatering dat kansarmere jongeren ook meedoen aan MDT-trajecten.

Het onderzoek heeft een aantal beperkingen, waardoor het niet mogelijk is om uitspraken te doen en conclusies te trekken voor de gehele MDT-populatie.

Verder lezen? Je vindt de rapportage over het onderzoek is op de site van CBS:

Lees de rapportage


Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.