Landelijk Onderwijsplatform MDT

30 mei 2024

Voor informatie, inspiratie, ondersteuning en mooie praktijkvoorbeelden rondom MDT in het onderwijs, kun je terecht bij het Landelijk Onderwijsplatform MDT. Deze landelijke ondersteuningsstructuur voor het (vo, mbo en ho) onderwijs is sinds kort via het Expertisepunt LOB en het Expertisepunt Burgerschap gestart. Wim Haveman is op 1 maart j.l. gestart als projectleider. Sluit je ook aan bij het platform en leer met elkaar over de verbinding tussen MDT en het onderwijs! 

Ondersteunen, inspireren, informeren en faciliteren

Het Landelijk Onderwijsplatform MDT ondersteunt, inspireert, informeert en faciliteert uitwisseling:

  • Onderwijsinhoudelijk (aansluiting bij bestaande onderwijsprogramma’s)
  • Organisatorisch (inrichting van begeleiding, maatwerk bieden voor de leerling/student)
  • Draagvlak in de school
  • Subsidieaanvraagproces en samenwerking met MDT organisaties en -werkplekken

Wat dat concreet inhoudt, is dat zowel regionaal als landelijk er bijeenkomsten worden georganiseerd gericht op kansen en mogelijkheden van MDT in het onderwijs, waarbij naast Burgerschap en LOB ook andere onderwijsthema’s aan bod zullen komen. Er wordt een platform/vindplaats ingericht t.b.v. praktische ondersteuning in de vorm van handreikingen en praktijkvoorbeelden. Ook wordt er een regionaal lerend netwerk opgezet en onderhouden en tot slot coördineert het Landelijk Onderwijsplatform MDT, in samenwerking met practoraten/lectoraten, praktijkgericht onderzoek gericht op impact MDT voor de school en de leerling/student.  

Interesse in het aanbod vanuit het Onderwijsplatform MDT? Bezoek dan de website via onderstaande button.

Lees verder over het onderwijsplatform
Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.