Deel 1 van drieluik MDT-pijlers: definitie en doeleinden

28 november 2023
In een drieluik aan nieuwsberichten deelt MDT wat er nu precies bedoeld wordt met de drie pijlers van MDT. Met als deel 1 van dit drieluik: de definitie en doeleinden van de drie pijlers.

MDT heeft drie pijlers:

  • iets doen voor een ander en/of de samenleving,
  • talentontwikkeling, en
  • betekenisvolle ontmoetingen.

Regelmatig krijgt MDT de vraag wat er nu precies bedoeld wordt met deze drie pijlers en hoe dit er in de praktijk uit kan zien. De kwaliteit van een MDT-traject hangt onder meer af van de invulling van de drie pijlers. Als uitvoeringsorganisatie ben je verantwoordelijk voor die inrichting binnen jullie project. Een waardevolle, maar misschien ook lastige taak. MDT is daarom de afgelopen tijd druk bezig geweest om de visie op de drie pijlers te verduidelijken, en succesfactoren en tips te verzamelen. In een drieluik aan nieuwsberichten deelt MDT dat graag met je.

In dit eerste deel vertellen we je meer over de definitie en doeleinden van de drie pijlers. In de volgende berichten gaan we in op de succesfactoren, handvatten en tips.

Iets doen voor een ander en/of de samenleving

Jongeren doen iets voor een ander of de samenleving als zij vrijwillige activiteiten uitvoeren voor individuen of de samenleving als geheel. Deze pijler is voor MDT zo belangrijk omdat MDT jongeren maatschappelijk wil activeren, en om dat te doen moet de jongere echt wat ‘doen’ in de praktijk dat impact heeft op een ander of de samenleving. Door de jongeren tijdens hun MDT-traject een (eerste) positieve ervaring te laten opdoen met iets doen voor een ander wordt de kans dat zij in de toekomst maatschappelijk actief zullen zijn vergroot. MDT helpt daardoor om maatschappelijke inzet meer een vanzelfsprekendheid te laten zijn.  

Denk bij deze pijler aan jongeren die een evenement organiseren voor mensen met een beperking, of een moestuin aanleggen voor de buurt, of een campagne lanceren om aandacht te vragen voor een maatschappelijk probleem zoals pesten. Jongeren die aan het einde van hun MDT-traject delen dat zij het gevoel hebben dat ze van betekenis zijn en dat ook willen blijven zijn, dat is waar we het voor doen met elkaar.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een erg breed begrip. MDT verstaat eronder dat jongeren ruimte krijgen voor het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, vaardigheden en houding ten opzichte van zichzelf en de ander. Het kan dus gaan om persoonlijke ontwikkeling, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen of het werken aan persoonlijke doelen. Het kan ook gaan om het ontwikkelen van vaardigheden zoals presenteren of samenwerken. Of om professionele ontwikkeling zoals het opdoen van bepaalde kennis of om het ontwikkelen van een bepaalde houding, bijvoorbeeld een proactieve houding. Voor MDT is het doel dat alle jongeren zich persoonlijk ontwikkelen tijdens hun MDT-traject. Daarbovenop is in de praktijk bij veel MDT-projecten een mooie bijvangst dat het toekomstperspectief van de jongeren verrijkt wordt.

Denk bij deze pijler aan jongeren die tijdens hun MDT-traject zichzelf overwonnen door voor het eerst in hun leven een presentatie te geven aan een zaal onbekende mensen, of jongeren die zich door diverse trainingen aan het einde een stuk weerbaarder voelen, of de jongeren die door MDT ontdekken dat zij heel goed zijn in het coachen van anderen en daar hun beroep van willen maken.

Betekenisvolle ontmoetingen

MDT verstaat onder betekenisvolle ontmoetingen dat jongeren mensen buiten hun eigen leefwereld ontmoeten. Dit kan het ontmoeten zijn van iemand die de jongeren anders niet waren tegengekomen in hun leven. Of het kan gaan om ontmoetingen waarbij de jongeren iemand die zij al kennen op een nieuwe manier ontmoeten en op een dieper niveau leren kennen, doordat het op een plek buiten hun eigen leefwereld plaatsvindt. Om deze ontmoetingen echt van betekenis te laten zijn, vindt MDT het erg belangrijk dat met de ontmoetingen sociaal contact tussen de jongeren en/of andere mensen bevorderd wordt. Meer sociaal contact kan namelijk helpen om de onderlinge waardering te vergroten en de kloof kleiner te maken. Naast het bevorderen van sociaal contact ziet MDT in de praktijk ook dat de ontmoetingen bijdragen aan het sociaal kapitaal van de jongere en het welbevinden van de jongere of de ander. Dat kan MDT uiteraard alleen maar toejuichen.

Denk bij deze pijler aan jongeren die in contact komen met andere jongeren doordat zij samen een MDT doen, bijvoorbeeld jongeren met verschillende opleidingsniveaus of jongeren die uit verschillende delen van het land komen. Je kan ook denken aan jongeren die buiten de andere MDT-jongeren om in contact komen met anderen, zoals jongeren die samen met nieuwkomers gaan sporten of jongeren die oudere mensen ontmoeten en bij hen verhalen ophalen over hun jeugd en hoe anders de wereld toen misschien was ten opzichte van de wereld die de jongeren nu kennen. 

Wat zijn de succesfactoren?

Iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en betekenisvolle ontmoetingen: dat is wat alle MDT-trajecten met elkaar verbindt, dat is waar MDT voor staat. Maar met alleen definities en doeleinden zijn we er nog niet. Hoe richt je jouw project zo in dat de kans dat het MDT-traject bijdraagt aan de doeleinden op alle drie de pijlers? De succesfactoren daarvoor zal MDT in het volgende nieuwsitem toelichten.

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.