Voortgangsrapportage MDT – MDT brengt samen en verbindt

22 mei 2024

Voortgangsrapportage MDT – MDT brengt samen en verbindt 

De afgelopen week is de voortgangsrapportage over MDT naar de Tweede Kamer gegaan. Hierin blikken we terug naar 2023. In 2023 is er samen met jullie ingezet op de doorontwikkeling van MDT. Twee aspecten zijn daarbij van groot belang geweest: (1) de gerealiseerde groei van het MDT-aanbod en het aantal jongeren dat meedoet en (2) het ontstaan van een landelijk dekkend netwerk van vraag en aanbod. MDT is op steeds meer plekken te vinden in Nederland, het aanbod is divers en sluit goed aan op de behoeften en interesses van jongeren en de lokale samenleving. En dat is dankzij jullie inspanningen! 

In de voortgangsrapportage lees je over de mijlpalen die MDT heeft bereikt, wat MDT jongeren brengt en waar MDT nu staat. Benieuwd naar onder andere de ervaringen van jongeren uit het jongerenpanel, de resultaten van onze communicatiecampagnes, MDT on Tours en MDT-kort regelingen? Bekijk dan de rapportage hier of via de button: 

Bekijk de voortgangsrapportage
"Als lid van het jongerenpanel nam ik plaats in de subsidie-beoordelingscommissie van MDT. Ik kreeg de kans om de subsidieaanvragen te beoordelen en als jongeren draaiden we volwaardig mee."
Boris, lid MDT-jongerenpanel

Mijlpalen 

Wist je bijvoorbeeld dat: 

  • het aantal reguliere MDT-projecten bijna is verdubbeld (van 234 naar 424)? Het gehonoreerde aanbod van reguliere MDT-trajecten is zelfs verdrievoudigd (van 100.000 naar 300.000). 
  • het totaal aantal MDT-deelnemers in 2023 is gegroeid van ruim 60.000 naar 126.000? Het aantal jongeren dat met succes hun MDT-traject heeft afgerond komt eind 2023 uit op bijna 90.000. Dit is een verdubbeling t.o.v. 2022. 
  • bijna de helft (45%) van alle lopende projecten zich richt op één of meerdere groepen jongeren in een minder kansrijke positie?
  • we zien dat MDT in heel Nederland zit, van Groningen tot Limburg, van stad tot platteland? Eind 2023 waren er zo’n 200 partnerschappen en ruim 2.000 formele samenwerkingspartners en een veelvoud aan informele partners actief. De deelname van jongeren is het meest gestegen in de landelijke gebieden. De landelijke dekking van MDT is hiermee vergroot.
  • ruim de helft van alle deelnemende jongeren die aan MDT meedoet is via school met MDT in contact gekomen? Het Expertteam onderwijs is momenteel met ruim 130 scholen actief in gesprek om hen verder op weg te helpen met MDT.
"Voor ons is MDT een win-win situatie voor iedereen, naast het aflossen van schulden is een jongere bezig met talentontwikkeling en weer een toekomstperspectief krijgen. Jongeren kunnen weer gaan dromen!"
Radjshrie Jurawan, bestuursadviseur gemeente Arnhem
Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.