Paul Depla en Gert-Jan van Noort

Met MDT de coronacrisis door

Burgemeester van Breda Paul Depla en Gert-Jan van Noort, wethouder in Harderwijk, vertellen hoe MDT als gemeente wordt ingezet om de coronacrisis door te komen. "Als je ziet wat er allemaal aan creatieve en innovatieve projecten in coronatijd is ontstaan… Dat is fantastisch!"

Perspectief aan jongeren bieden

"Corona bedreigt jongeren het minst, maar de maatregelen raken jongeren misschien wel het hardst," aldus Paul Depla. "Alle onderzoeken laten zien dat de prijs die jongeren in coronatijd moeten betalen, enorm is. Ze zijn eenzaam door minder contacten en vervelen zich omdat activiteiten niet doorgaan, maken zich zorgen over hun financiële situatie omdat bijbaantjes wegvallen en vragen zich af of ze nog toekomstperspectief hebben. Is hun diploma wel hetzelfde waard als een paar jaar geleden? 

Daarbij zijn jongeren in de puberteit bezig om hun eigen identiteit te ontdekken en daar hoortbij dat je je eigen regels verkent. Alleen maar luisteren naar mannen in pakken van boven de 50 en hun regels opvolgen, dat gaat niet werken."

"Alleen maar luisteren naar mannen in pakken van boven de 50 en hun regels opvolgen, dat gaat voor jongeren niet werken."

Met jongeren in gesprek

Paul Depla is burgemeester van Breda en voorzitter dan de VNG-commissie Sociale impact COVID-19. Hij ziet zichzelf als inspirator voor gemeenten om met MDT aan de slag te gaan. Ook in Breda bieden ze al meerdere jaren MDT aan: "We kijken vooral naar wat wel kan in coronatijd, zoals een potje lasergamen op het stadskantoor in de winter. Ook gaan we in gesprek met jongeren, zoals 1e en 2ejaars studenten. Hoe kijken zij naar de stad en naar zichzelf? Wat betekent het voor hen nu de studententijd er door corona zo anders uitziet? Ik merk dat jongeren vaak verantwoordelijkheid willen nemen, dus wij als gemeente moeten ze dat ook bieden. Dat kan met MDT."

Gert-Jan van Noort is wethouder in Harderwijk en bestuurlijk vertegenwoordiger MDT van de VNG. Hij vertelt enthousiast over zijn eigen ervaringen met MDT en zetdie als ambassadeur in om andere gemeenten te enthousiasmeren. "Er waren in Harderwijk meteen 6 organisaties bereid om met MDT mee te doen. Wij hielpen het op gang, deden de aanvraag en hadden een regierol. In Harderwijk willen we elke inwoner zo gelukkig mogelijk maken. Dat doen we via een werkmethode van mensgerichtheid en inclusiviteit. MDT speelt daar een mooie rol bij, ik ben er dan ook heel enthousiast over."

"MDT is voor alle jongeren, niet alleen probleemjongeren."

Behoefte aan begrip

Depla: "Ik denk dat we in het begin van de coronacrisis onvoldoende begrip hebben gehad voor wat jongeren allemaal overkwam. Als commissie hebben we toen besloten om ze perspectief te bieden." Van Noort sluit zich daarbij aan: "Dit doen we met MDT. Hierin staan talenten, ontmoeting en iets doen voor een ander centraal. Kort gezegd: jezelf én een ander gelukkig maken. En elke gemeente wil dat inwoners zich goed voelen!"

"MDT is voor alle jongeren, niet alleen probleemjongeren," vindt van Noort. "Het is een manier om mensgericht naar ze om te kijken en dezelfde taal te spreken. En dat werkt! Ik heb het gezien in onze stad, honderden jongeren deden mee. Zij hebben ervaren hoe het is om bij de voedselbank te werken, in een opvang voor daklozen of bij het asielzoekerscentrum." "MDT leert ze anders naar de stad en hun medemens te kijken," vult Depla aan.

"Natuurlijk is de problematiek in Amsterdam West anders dan op Ameland. Dat vraagt om andere oplossingen. Met MDT kan dat."

Waarde van MDT

Depla en Van Noort willen dat zoveel mogelijk gemeenten meedoen. "MDT is flexibel en kan vele doelen dienen. Het biedt de kans om:

 • integraal te werken op verschillende beleidsterreinen; denk aan onderwijs, werk en welzijn;
 • aan te sluiten bij actuele problematiek;
 • jongeren te vinden en waardevol te laten zijn voor de samenleving;
 • in gesprek te gaan met jongeren en ze te betrekken bij de politiek, ook gemeenten kunnen leren van jongeren;
 • relaties met partijen die je al kent te versterken, nieuwe organisaties aan je te binden en verschillende partijen aan elkaar te verbinden;• nieuwe creatieve, innovatieve activiteiten en projecten te realiseren. 

MDT is geschikt voor alle gemeenten. Van Noort: "Natuurlijk is de problematiek in Amsterdam West anders dan op Ameland. Dat vraagt om andere oplossingen. Met MDT kan dat. Je gaat met jongeren in gesprek over de problemen en laat ze zelf een oplossing bedenken."

Op de agenda

Volgens Depla is het probleem inzichtelijk gemaakt en geagendeerd. "Ruim 100 gemeenten deden mee aan de corona subsidieronde en hebben geproefd aan de mogelijkheden. We hebben ze op pad geholpen met inspiratie en voorbeelden uit andere gemeenten. Soms had ik zelfs het idee dat het alleen nog maar over jongeren ging." Ook van Noort is blij dat iedereen het belang van MDT inziet: "Ik sluit onder andere aan bij bestuurlijke overleggen en zit met het ministerie om tafel om de rol van de VNG en gemeenten in MDT te bespreken. Het staat echt overal op de agenda."

Borging en capaciteit

Depla merkt dat sommige gemeenten twijfelen om mee te doen. "Ze vragen zich af of ze iets in gang zetten dat ze na verloop van tijd weer moeten stoppen, omdat het om een incidentele impuls gaat. En wat betekent het voor de capaciteit, zowel in tijd als geld, om MDT een succes te laten zijn?"

Van Noort is er duidelijk over. "Tekorten, bezuinigingen, ik hoor het ook. Maar gemeenten hebben een opgave om jeugdproblematiek te voorkomen. Daar moeten we in investeren. Ik weet zeker dat MDT projecten preventief werken en helpen om integraal te kijken. Het wordt vanzelf onderdeel van het totale beleid."

"Hoe zorgen we ervoor dat we niet tegenover elkaar komen staan en jongeren zich in een hoek gezet voelen? Ook hierin kan MDT een brug slaan."

Daarnaast blijft de VNG aansturen op het beschikbaar stellen van ruimte en middelen. "Want dat is cruciaal om MDT uit te voeren," volgens Depla. "Onlangs verscheen de notitie Sociaal sterker de crisis uit. Het rapport gaat onder andere over kansengelijkheid en eigenaarschap bij jongeren. We zien nu bepaalde groepen afhaken en minder vertrouwen hebben in de overheid. Hoe zorgen we ervoor dat we niet tegenover elkaar komen staan en jongeren zich in een hoek gezet voelen? Ook hierin kan MDT een brug slaan."

Met MDT aan de slag? Tips!

 • Ga aan de gang, doe het pragmatisch, volgens lijnen die al uitgezet zijn.
 • Maak verbinding met de jongeren zelf.
 • Laat de jeugd zelf aan het roer, geef ze de ruimte om dingen te ontwikkelen. Jongeren mogen meepraten? Dat is niet genoeg, ze moeten vooral meedoen!
 • Realiseer je dat ‘de jongere’ niet bestaat en hou daar in je aanpak rekening mee. 
 • Doe het samen met partijen (welzijn/zorg/onderwijs) in de gemeente maar ook met andere gemeenten.
 • Er zijn al veel MDT organisaties actief, ga met hen in gesprek om de projecten inhoud te geven en benut hun ervaring.
 • Vind niet het wiel opnieuw uit. Zoek mooie voorbeelden op en lees bijvoorbeeld deze artikelenreeks.
Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.