'We willen dat vluchtelingen mee kunnen doen.'

MDT-projectleider M'hamed Yahia en coördinator Ike van Keulen wilden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne graag iets extra’s doen voor vluchtelingjongeren. 'We zagen dat ze weinig te doen hadden. Tegelijkertijd is er veel regulier, lokaal aanbod. Met het MDT-project ‘We are in charge’ willen we deze jongeren stimuleren, inspireren en uitdagen. Met als doel dat ze mee kunnen doen aan onze samenleving.'

Vanuit eerdere MDT-projecten had welzijnsorganisatie LEVgroep al veel contacten met de opvanglocaties alsook scholen, lokale organisaties en ondernemers. Ike vertelt: 'Om de vluchtelingen te bereiken zijn we letterlijk naar ze toe gegaan, naar de anderstalige school en de opvang voor minderjarige asielzoekers. Daarmee wilden we MDT zo makkelijk en bereikbaar mogelijk voor ze maken. Ze konden zich inschrijven voor een activiteit waarbij de taalbarrière geen rol speelt: voetbal, dans, muziek, schilderen, graffiti en boksen. Aangeboden door lokale partners, zoals de boksvereniging en de dansschool in Helmond.'

Mix van culturen

De aanmeldingen stroomden binnen. 'Het voordeel van het werken met aanmeldformulieren was dat de jongeren kozen voor een activiteit die ze zelf wilden doen, los van wat hun vriendjes wilden', vertelt Ike. 'Zo ontstond er een leuke mix van culturen en werd de groepjesvorming doorbroken. Maar,' voegt hij toe, 'het is altijd een verrassing wie er komen. Ze zijn het niet zoals ons gewend dat als je je ergens voor inschrijft, er daadwerkelijk op je komst gerekend wordt. Zo kwamen er bij dansen minder jongeren dan verwacht, maar bij voetbal was de groep 2x zo groot!'

Jongeren betrekken

De activiteiten werden onder andere begeleid door ex-vluchtelingen. Zo hielp een Syrische jongen mee bij het voetballen en boksen. 'Hij was er best goed in, de jongeren keken tegen hem op', vertelt M’hamed. 'Hij deed dit belangeloos. We hopen dat het de jongeren stimuleert om in de toekomst ook iets te willen betekenen voor andere jongeren.'

Ook kregen de jongeren zelf een rol. Ike zegt daarover: 'Als jongeren alleen komen om te genieten, hebben ze niet in de gaten wat voor proces daaraan vooraf gaat. Door ze meer te betrekken leren ze veel meer. En als het dan na weken voorbereiding een succes wordt, zijn ze daar enorm trots op.'

'Wij als professionals moeten vooral op onze handen gaan zitten en coachen.'
M'hamed

Integreren

Het uiteindelijke doel van deze aanpak is dat de jongeren integreren: mee gaan doen met reguliere activiteiten, of lid worden van een vereniging. De stap naar regulier aanbod wordt door MDT verkleint. 'Een van onze jongerenwerkers organiseert wekelijks voetbal, daar kunnen ze zo bij aansluiten', vertelt Ike. M’hamed is positief over de eerste resultaten. 'Ik zag laatst bij een open dag in het buurtpark dat de jongeren elkaar opzochten en keken of ze samen dingen konden organiseren, zoals een barbecue in de wijk. En ook bij eerdere MDT-projecten zagen we dat jongeren zich inschreven bij een lokale sportvereniging.'

Rol van de welzijnsorganisatie

Ike: 'Dankzij dit MDT-project bereiken we deze jongeren veel beter en kunnen we participatie bevorderen. Ook levert het veel vrijwilligers op, omdat als ze eenmaal als statushouder geïntegreerd zijn, graag iets terug willen doen voor de samenleving.' En daarmee verandert volgens M’hamed langzaam de rol van de professionals. 'Welzijnswerkers leren om het niet zelf te doen maar een proces aan te gaan met de jongeren. Wat past bij hen, wat willen en kunnen ze? En hoe kunnen wij daarbij ondersteunen en faciliteren?'

Mooie voorbeelden

'MDT is een mooi project om aan te werken. Je ziet de jongeren groeien, ze worden mondiger en initiatiefrijker en worden daarna actief in hun omgeving.'
- Ike

Ike vertelt dat er al mooie voorbeelden zijn van activiteiten opgezet door jongeren, waarbij de jongerenwerker alleen af en toe aansluit. Zoals ‘We Care Helmond’. 'Zij organiseren activiteiten voor jong en oud, adviseren de gemeente op allerlei terreinen en hebben bijvoorbeeld initiatief genomen om een antikraakgebouw in te richten als ontmoetingsplek. Ze zijn een belangrijke spil geworden in het aanjagen van dingen. Of zoals de jongeren die een kleine film hebben gemaakt over eerdere rellen. Daar zijn ze maandenlang mee bezig geweest, het resultaat is echt geweldig. Kan zo in videoland. En dat is allemaal ontstaan vanuit MDT.'

Er is een oude browser gedetecteerd.
Helaas wordt deze website hierbij niet ondersteund. Upgrade naar een nieuwe versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox om de website te bezoeken.